Solstadens Motorsport och Payback Sverige stämmer Karlstads Kommun!

payback_Support12_v3

Med en dåres envishet vidhåller Karlstad kommun att de är ofelbara och ej begått något misstag!

I ärendet kring Karlstads kommuns köp av en mc-klubbsfastighet via exekutiv auktion, därtill tvingade av Polisen, fortsätter idag cirkusen. Trots att experter för såväl Fastighetsägarna och hyresnämnden uttalat att uppsägningen är ogiltig på grund av att kommunen missat att meddela hyresgästen om möjligheten till medling i hyresnämnden vidhåller kommunen att de ej begått något misstag…

Bakgrund

Efter att efter förfrågan mottagit ett substanslöst svar ifrån Karlstads Kommun begärde Payback Sveriges vice ordförande Advokat Ismo Salmi i ett brev att kommunen senast den 30 augusti skulle inkomma med svar där de antingen medgav att uppsägningen av hyreskontraktet är ogiltigt alternativt motiverade varför hyreskontraktet fortsatt skulle äga giltighet. Karlstads kommun svarade med ytterligare ett substanslöst brev varför konsekvensen nu blir att under tisdagen den 3 september lämnar Payback Sverige in en stämning å Solstadens Motorsports vägnar mot Karlstads Kommun! Lyssna på inslaget från SVT via länken nedan där Ismo redogör för ärendet!!

MC-klubbsfastigheter är ett prioriterat ärende för Payback och bikerkulturen

Då Rikskriminalen gått ut med devisen ”Utan klubbhus – inga mc-klubbar” är det av yttersta vikt att vi inom bikerkulturen sätter hårt mot hårt och inte ger efter eller vika för våra självklara rättigheter att inneha, hyra eller äga fastigheter att använda såsom
mc-klubblokaler. Därför står Payback upp i detta ärende och ämnar driva det så långt det någonsin behövs.

Saxat från Paybacks avsiktsförklaring: Payback Sveriges uppgift är att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar.

Och, vad är väl mc-klubbsfastigheter annat än just ett övergripande juridiskt ärende med betydelse för flertalet inom bikerkulturen och där ett domstolsutslag kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar?? Igenom ett prejudicerande utslag i domstol kan vi avskaffa sådana företeelser som kommunala fastighetsköp av mc-klubbsfastigheter! Däri ligger ett stort värde för bikerkulturens framtid.

Kommer saken att riskera att kosta ofantliga summor såsom sedvanliga stämmningar? Nej! Hur det rimmar besvaras under nästa vecka då Payback Sveriges särskilda satsning mot Systemtiska och organiserade Polisövergrepp, SOP-satsningen, inleds och presenteras. Nu tar bikerkulturen initiativet och går på offensiven i bikerärendena!

Länk till TV-inslaget:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/hells-angels-stammer-karlstads-kommun

Karlstads Kommuns svarsbrev

Länk till Payback Sveriges ultimatumsbrev:
http://www.payback.name/?p=11408

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin