Veckorapport och kommentar över framgångsveckan som gått!

 

Ovanlig situation – Medialt genombrott!

Payback Sverige har tidigare förekommit i media med jämna mellanrum via tv-framträdanden, radioprogram, debattartiklar i stora tidningar i pappersformat eller på nätet samt på sistone via fallet med klubbhuslokalen i Karlstad.

Dock överträffar nog inget den senaste veckan som vi kan kategorisera som ett klart medialt genombrott för Payback Sverige såväl som för bikerkulturen. Payback Sverige har nämnts i närmast alla medier i landet samt ett flertal gånger i de största. Nu vet allmänheten vad Payback Sverige är vilket gynnar bikerkulturen och arbetet för kulturen i stort!

En del reportage har varit hårt vinklade men i dagsläget är det väsentliga att vi får press och att de filmar och skriver om våra frågor och rättsfall. Payback Sveriges särskilda satsning mot Systemtiska och Organiserade Polisövergrepp, SOP-satsningen, har och kommer att generera mediauppmärksamhet. Vi är nu på banan och kommer att få fortlöpande mediatäckning tack vare att mediatäckningen med de stora tunga aktörerna var stor vid måndagens presskonferens. Vi har därigenom grundlagt ett mediaintresse även framöver för de ärenden som kommer att drivas. Å de ärendena kommer att presenteras ett och ett vad gäller både innehåll och de personer och myndigheter som kommer att ställas till svars för begångna brott mot bikerkulturens medlemmar! Bikerkulturen är nu på kartan och våra frågor kommer att få fortsatt mediatcäckning framöver!

Måndag – Presskonferens!

Payback Sverige inbjöd tunga media till presskonferens i Göteborg för att presentera den särskilda SOP-satsningen. SVT, Sveriges Radio, Tidningarnas Telegrambyrå (TT),Värmlands Folkblad, NWT och Tv 4 vilket innebär att presskonferensen skildrades i både lokala och nationell TV, radio samt via TT:s utskick i de flesta media i Sverige.

Länk till TV-skildringar samt info om Presskonferensen:
http://www.payback.name/?p=11462

Avtal om uppdelning av verksamhetsområden mellan Payback och ABATE

Under måndagen träffades även styrelserepresentanter för Payback och ABATE och satte sig ner, pratade och umgicks under gemytliga förhållanden. Mötets resultat? Ett avtal som delar upp verksamhetsområdena. Payback Sverige tar hand om allt som har med negativ särbehandling att göra och ABATE Sverige ansvarar för alla frågor kring trafik, säkerhet samt försäkringsfrågor m.m. ABATE får också fri tillgång till att publicera information, uppmaningar m.m på Nättidningen Payback. Därutöver kommer organisationernas ordföranden att framöver hålla månatliga uppdateringssamtal samt verka för att delta på varandras årliga run m.m.

Länk till inläg och avtalet i bild:
http://www.payback.name/?p=11480

Tisdagen: Payback Sverige och Solstadens Motorsport stämer Karlstad Kommun!

Under tisdagen lämnade Payback Sveriges vice ordförande. advokat Ismo Salmi på uppdrag av Solstadens Motorsport AB in en stämning mot Karlstads Kommun. Stämningen utgjorde en så kallad fastställelsetalan. Anledningen till detta drastiska steg var uteslutande att Karlstads Kommun vägrar erkänna begånget fel i och med att kommunen missat att göra ett hänvisningstillägg enligt Jordabalken 12:58 vilket lagen ovillkorligen kräver.

Länk till mer information:
http://www.payback.name/?p=11499

Onsdagen: Payback Sverige kräver genmäle eller rättelse av TV 4!

TV 4 var inte inbjuden till måndagens presskonferens då de ej bedömdes som seriös media. De ringde och frågade om de fick komma vilket vi tveksamt sade ja till. Efter ett oerhört vinklat reportage krävde på onsdagen Payback Sverige genmäle eller rättelse i direktsänd TV senast den 9 september.

Länk till brev m.m:
http://www.payback.name/?p=11501

Torsdagen: Debattartikel på jättesajten samt TV-framträdande i SVT Debatt!

Debattatikel

Inför kvällens Debattprogram publicerade Payback Sverige en artikel på SVT Debatts egen sida som väckte stor uppmärksamhet och fick ut vårt budskap till en bred allmänhet som i stort antal läser sajtens artiklar. I samband med artikeln publicerades också en länk till Paybacks hemsida som ledde ett stort antal läsare till Paybacks hemsida där vi strategiskt lagt upp en rad fakta kring bikerkulturen.

Länk till artikel:
http://debatt.svt.se/2013/09/05/polisen-behandlar-hells-angels-varre-an-papperslosa/

Länk till inlägget med länkar till faktainformation kring bikerkulturen:
http://www.payback.name/?p=11506

Deltagande i SVT Debatt

Vice ordförande i Payback Sverige, advokat Ismo Salmi representerade på ett ytterst förtjänstfullt sätt bikerkulturen under programmet Debatt i Svensk Television och påvisade inför hela svenska folket att polismyndigheterna inte har någonting substantiellt att komma med för att bevisa någon mc-klubbs kriminella status.

Länk till TV-inslaget:
http://www.svtplay.se/video/1408372/debatt     OBS! ”Payback-debatten” börjar cirka 35 minuter in i programmet

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin