• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Uppdatering! Patetiskt svar från Karlstads Kommun! Fortsatt mycket positiv press i klubbhusärende!

Uppdatering! Patetiskt svar från Karlstads Kommun! Fortsatt mycket positiv press i klubbhusärende!

Unite&Fight

Saklig press!

Den stora mediatäckningen kring Karlstads Kommuns misslyckade uppsägning av Hells Angels MC:s klubblokal fortsätter. Det unika i sammanhanget är att media helt sakligt och allsidigt allsidigt skildrar såväl Hells Angels MC, Payback Sverige samt de juridiska turerna i ärendet. Ett helt unikt förhållande vilket bikerkulturen självklart tackar för och utdelar beröm för!

Mycket kritisk tidnings-Ledare

Exempelvis utdelar Ledaren i NWT under rubriken ”Skandalöst klantigt skött” en så pass förödande och förnedrande kritik mot kommunen att vi nog sällan sett ett så tydligt ställningstagande i en sak för en mc-klubbs räkning och mot en part som på olika sätt försöker beröva en mc-klubb sina legala rättigheter. Ledaren konstaterar också att saken juridiskt sett är glasklar. Kommunen har gjort en miss när de i uppsägningen missat att underrätta mc-klubben om deras rätt till medling i hyresnämnden. En ovillkorlig rätt varför uppsägningen är ogiltig och Karlstads Kommun helt plötsligt efter att ha spenderat 3,1 miljoner av kommunnens skatteintäkter, nu står som hyresvärd för mc-klubben i 13 år framåt!

Kommunens patetiska svar

Payback Sverige har också fått ett svar på det brev som vice ordförande i Payback Sverige Ismo Salmi sände till kommunen. Svaret är helt substanslöst och består i skrivningen: Vi har mottagit er skrivelse daterad 2013-08-07. För närvarande har vi inga kommentarer i er sak.

Den enda kommentar som kan sägas om det svaret är att det utgör slöseri med papper och att kommunen fortfarande trots att såväl en fastighetsägarjurist som hyresnämnden förklarat att det juridiska läget är glasklart och att kommunen gjort ett misstag!

Biker-klubbar är inga gäng!

Payback fortsätter att såsom juridiskt ombud skildras ytterst sakligt och merparten av vad som skrivs är helt korrekt. Två misstag inmyger sig dock i de senaste stora artiklarna. Ingen mc-klubb är ett gäng. Gäng är lösa associationer utan stadgar, styrelser och struktur. MC-klubbar bedriver ordnad och välstrukturerade verksamheter med fasta regler och styrelser.

Den andra saken är att all myndighetsverksamhet ska ske under lagarna enligt Regeringsformen 1:1. Det innebär att varje myndighetsåtgärd och/eller insats måste ha ett tydligt och utskrivet lagstöd. Störa och förstöra taktiken äger inget lagstöd varför alla sådana åtgärder är olagliga vilket också rättssektionens chef vid polismyndigheten i Skåne skriftligt bekäftat efter förfrågan från Payback Sverige. För att läsa dokumentet klicka på länken nedan.

Länkar:

http://www.nwt.se/asikter/ledare/article1359369.ece?service=refresh

http://nwt.se/karlstad/article1360755.ece?service=refresh

http://www.expressen.se/gt/hells-angels-kan-nu-stamma-kommunen/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5619712

Om Störa och förstöra-legaliteten

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin