Mediabevakningen fortsätter! Payback varnar Polisen och Karlstads Kommun!

Unite&Fight payback_Support12_v3

Fortsatt hög mediabevakning!

Mediabevakningen av klubbhusärendet är fortsatt hög. Sveriges Televison, Sveriges Radio, Expressen, GT, Aftonbladet, Kvällsposten, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet – ja i stort sett alla större medier följer ärendets gång och avrapporterar med allsidighet och saklighet de olika turerna i ärendet. Aldrig har ett ärende rörande en mc-klubb och en bikerorganisation fått så stor och så genomgående positiv mediarapportering tidigare.

Payback varnar polis och kommun!

De senaste rapporterna har Sveriges Televison och Sveriges Radio som upphovskanaler. I SVT publiceras följande varning från Payback Sveriges sida till Polis och kommun:

I brevet uttrycker även Ismo Salmi att man kommer kräva skadestånd av kommunen om polisen börjar med åtgärder som försvårar klubbens nyttjande av lokalen. – Tidigare så har det förekommit från olika kommuner och polisers sida, en form av trakasserier riktat mot motorcykelklubbar. Man kontrollerar fordon, man kontrollerar personer, man kontrollerar körkort på sådana personer som går till en MC-klubbs lokal. Sådana kontroller är ju naturligtvis totalt olagliga om syftet är som polisen säger att störa och förstöra, säger Ismo Salmi. Om sånt här sker kommer vi att tillräkna det kommunen och vi varnar redan nu för att vi kommer att avkräva på skadestånd för det, säger Ismo Salmi.

I Sveriges Radio framgår följande ur rapporteringen:

Vidare skriver han att man kommer kräva skadestånd från kommunen om polisen tar till åtgärder som försvårar för klubben att vistas i lokalen.

– All sådan verksamhet kommer av min huvudman att betraktas som härrörande från kommunens sida, oaktat att polisen vidtar de faktiska åtgärderna, och därmed utgöra grund för skadeståndskrav, skriver Ismo Salmi.

Länkar till inslagen:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/uppsagningen-av-ha-kan-avgoras-i-ratten

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5622393

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin