Polisen medger lagbrott när de agerar mot mc-klubbsfastigheter!

Fortsatt olagliga ageranden mot mc-klubbsfastigheter – Polisen medger att de saknar lagstöd!

I en artikel i Expressen framkommer ånyo det faktum att polis och kommuner agerar i strid med grundlagen när de fortsätter att försvåra för mc-klubbar att bedriva föreningsverksamhet inom förhyrda eller ägda lokaler.

Följande står att läsa i artikeltexten:

Men det krävs grunder för att göra tillslag mot deras lokaler och för att kunna avhysa dem.

Det finns ingen lagstiftning som låter oss agera mot gängen, vi kan bara agera mot personer. Alla enskilda personer i det här landet får äga en fastighet eller hyra en lokal så på det sättet är det svårt att ha någon synpunkt, säger Jan-Bertil Cederholm, kriminalkommissarie på Länskriminalpolisen i Skåne.

Bakgrunden är ett samverkansavtal med polisen där kommunen förbundit sig att göra allt som står i kommunens makt för att förhindra att kriminella grupperingar etablerar sig i Karlstads kommun.

Karlstad Kommun skriver samtidigt i nedanstående länkade pressmeddelande följande: Sedan kommunen, på polisens inrådan, köpte “mc-gänget” Hells Angels klubblokal på exekutiv auktion…

Alla aktioner, insatser och samverkan med avsikt att försvåra för mc-klubbsfastigheter är förbjudna!

Polisen medger således att det finns ingen lagstiftning som polis och/eller kommun kan använda för att agera mot mc-klubbar och deras fastigheter. Det innebär i förlängningen inte bara att kommun och polis inte kan agera direkt mot mc-klubbsnärvaro via klubbhus utan att också alla former av samverkan med avsikt att försvåra etablering såväl som fastighetsinnehaven för mc-klubbar via hyresavtal eller köp är förbjudna och otillåtna!!

Regeringsformen 1:1, landets grundlag, uttalar klart och tydligt: Den offentliga makten utövas under lagarna. Texten innebär, på ren svenska, att varje myndighet och myndighetsperson måste ha ett direkt lagstöd för varje åtgärd, beslut,aktion, samverkan eller insats bakom sig. Står en sak inte klart och tydligt i lagen att den är tillåten är den istället förbjuden!

SKL:s förbundsjurist om kommuners fastighetsköp

SKL, Sveriges Kommuner och Landstings förbundsjurist Staffan Wikell uttalade sig tidigare just i fråga om kommuners rätt att inköpa mc-klubbsfastigheter, enligt följande:

Så länge det finns ett allmänintresse så är det lagligt.

Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet och Sandvikens kommun säger själva att de inte har nytta av ett hangar. 

I Karlstad förelåg inget allmänintresse – Köpet var olagligt!

Varje kommun måste således ha ett på förhand klar avsikt med ett inköp av en mc-klubbsfastighet. Det måste ligga ett almänintresse i köpet som grundar åtgärden. Ett allmänintresse kan vara ett klubbat beslut om att bygga något helt annat med intresse för allmänheten, såsom ett villaområde på fastigheten eller liknande.

Föreligger inget sådant allmänintresse så är alla former av inköp såväl som ageranden förbjudna och olagliga. I fallet exempelvis med Karlstad Kommuns köp av Hells Angels MC:s förhyrda lokal har kommunen ett flertal gånger gått ut och sagt att det köpet gjorts enbart på polisens inrådan och att kommunen inte har några som helst planer för fastigheten. Det innebär att både kommun och polis direkt brutit mot lagen då ingen form av allmänintresse betingat köpet. Då är det som citerad polis enligt ovan uttalade: Det finns ingen lagstiftning som låter oss agera mot gängen!

Polisen har överhuvudtaget ingen som helst rätt att agera mot mc-klubbar såsom exempelvis via råd eller påtryckningar på kommuner att inköpa mc-klubbsfastigheter. Polisen bryter varje enskild gång mot lagen när de ger såna råd till olika kommuner!

Forskning visar att mc-klubbsnärvaro minskar kriminaliteten i området!

Expressen skriver vidare apropå mc-klubbsfastigheter: Men det finns teorier om att deras närvaro kan innebära en viss trygghet.

Varpå Lars Öjelind, kriminalkommissarie och gängexpert vid Rikskriminalpolisen, svarar enligt följande: Men annars kan det vara så att det känns som att det har lugnande effekt på området vad det gäller annan brottslighet som inbrott. Man kanske inte ger sig på grannhusen om de har ett mc-gäng som granne, säger

Att närvaron av en mc-klubb i området minskar kriminaliteten och skapar trygghet i området är inte en teori. Det är fakta då det bygger på forskning inom området! MC-klubbar inom ett område medför att kriminaliteten sjunker! Det visar forskning! Det innebär också att närvaron inte medför någon otrygghet som polisen ofta påstår. MC-klubbar är väldigt ofta väldigt hjälpsamma och hjälper gärna grannar med olika saker vi behov.

Uppkommer otrygghet omkring en mc-klubb är det polisens olika former av störande och olagliga kontroller som framkallar dessa ordnings- och störningsmoment och det är polisen som i de fallen står för både störningarna, de oros-skapande elementen samt gör att grannarna kan känna otrygghet. Polisen – inte mc-klubbarna kan således skapa eventuell otrygghet i områden kring mc-klubbsfastigheter! Se vidare nedan länkade forskningsarbete: Effekter av mc-gäng på brottsfrekvensen.

Hemliga gårdar

Karlstad Kommuns pressmeddelande

Handlingsplan

Artikel med SKL-uttalande:
http://www.ystadsallehanda.se/ystad/article728683/Starshine-koumlpet-inte-olagligt.html

Effekter av mc-gäng på brottsfrekvens

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin