View Post

Samnordisk Namninsamling mot bikertrakasserier i Paybackregi! Skriv under!

Samnordisk Namninsamling mot bikertrakasserier! Nu har de nordiska Paybackorganisationerna publicerat en Namninsamling riktad mot alla trakasserier och olaga åtgärder riktade mot bikerkulturen i Norden. Namninsamlingen har på svenska fått titeln: Vi har fått nog! Vi accepterar inte mer myndighetstrakasserier! Den grundläggande uppropstexten finns publicerad på såväl svenska som norska och danska så att alla kan …

View Post

Bandidos MC förbjuds att verka i Holland enligt förberedande dom! Hotet om förbud ökar och kryper närmare!

Bandidos MC ska upplösas som förening enligt förberedande dom i Holland! Enligt ett utslag i ett civilrättsligt mål i Utrecht, Holland så förbjuds Bandidos MC i Holland och skall upplösas som förening. Förbudet avser enligt mediauppgifter ett förbud mot emblemet, att öppna klubbhus, att vistas i befintliga klubblokaler, köra motorcykel tillsammans, ordna fester eller evenemang …

View Post

Kallelse till Payback Sveriges årsmöte 2018!

Kallelse och inbjudan till Payback Sveriges årsmöte! Payback Sverige håller årsmöte lördagen den 19 maj 16.00 under Payback Biker- & Familydays på Kärrasands Camping och Nöje. Alla som inbetalt medlemskap för 2018 hälsas välkomna att delta. Motioner (förslag) till årsmötet ska vara Payback tillhanda senast den 1 april 2018. Motioner skickas via mejl till: peter@payback.name …

View Post

STORT TACK TILL FÖRETAGET SOM SPONSRAR PAYBACK MED 12 500 KRONOR UNDER 2018!

Maskin & Industriservice AB sponsrar Payback med 12 500 kronor! Maskin & Industriservice i Eskilstuna har gått in och sponsrat Payback Sveriges arbete och verksamhet med inte mindre än 12 500 kronor för 2018! Fantastiskt generöst och Payback vill därför rikta ett stort TACK till Maskin & Industriservice AB! Arbetet mot sponsorer allt mer framgångsrikt! …

View Post

Polis-/Politikerskolan 4: Lokal polisområdeschef Theodor Smedius och kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S): Om kriminell status, rekrytering, narkotikabrottslighet, etablering av mc-klubbar, kommunal förköpsrätt m.m.

I tre olika artiklar och inslag fokuserar Sveriges Radio på mc-klubbsetableringar varför Payback vill lägga fakta till rätta och presentera den nyanserade sanningen kring de företeelser och uttalanden som görs av media, polis och politiker i artiklarna. Denna gången avser faktagenomgången två personers uttalanden.  Dels den lokala polisområdeschefen i Kungälv/ale Theodor Smedius och dels kommunstyrelsens …

View Post

Viktig Info: Första medlemsutskicken gjorda och Bikerskolan on-line!

2018 års första medlemsutskick gjort! Under torsdagen skickades, enligt tidigare löfte, det första medlemsutskicket ut till de klubbar och enskilda som inbetalt medlemskap i Payback för 2018. Ny medlemsförmån – Bikerskolan! Nytt för i år är den nya medlemsförmånen Bikerskolan! Alla som inbetalt medlemskap får med Välkomstbrevet ett lösenord så att de kan logga in …

Krönika över Lars “Trolle” Ekblom – En älskad broder!

    LARS ”TROLLE” EKBLOM    Våran vän och broder lämnade oss den 17/9 2017 efter en tids sjukdom, han blev 48 år. Han lämnar efter sig ett stort tomrum och sörjs av familjen, vänner, och bröderna i moderklubben NOBODY`S MC Medelpad i Sundsvall samt bröderna i Lappland och Närke. När han fick reda på …

View Post

För första gången nämner den “Myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet” inte ett ord om mc-klubbar!

Trendbrott?! Nationella underrättelsecentret, Nuc, inom den myndighetsgemensamma satsningen mot den organiserade brottsligheten, redovisar årligen en nationell lägesbild om organiserad brottslighet. Varje år sedan 2009 när den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes har mc-klubbar på olika sätt och i olika grad omnämnts däri. Inte en antydan om mc-klubbar! Benämningarna som använts har varit flera men …

View Post

Polisen har utefter JO-anmälan inlett en polisutredning kring tjänstefel i samband med polisinsatsen mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva!

Positivt överraskad av polisutredning! Ibland blir en lite överraskad! Idag damp det in ett brev från Polisregion Nord som berättade om att Polisen själva beslutat inleda en polisutredning avseende tjänstefel inklusive grovt m.m. ikring polisens insats mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva. Detta är ett helt nytt fenomen som vi inte tidigare varit med om …

View Post

Om Hemlig Dataavläsning – lagförslag samt råd från Payback

Omkring Hemlig Dataavläsning – lagförslag samt råd från Payback Den 16 november mottog Justitieminister Morgan Johansson utredningen kring Hemlig Dataavläsning. Ur Justitiedepartementets skrivning kring utredningens slutsatser framgår bland annat följande: Med hemlig dataavläsning kan man med hjälp av tekniska hjälpmedel, till exempel programvara, i hemlighet läsa meddelanden som skickas till eller från exempelvis mobiltelefoner. Det …

Det är inte bikers som skjuter, spränger, bränner, kastar sten eller hotar akutpersonal! Så förklara igen varför ni förföljer bikers?

Riksdagens folkvalda ledamöter tror på allvar att det är bikers som strider på gator och torg! Payback Sverige skickade i oktober sin Fakta- och Forskningssammanställning till samtliga riksdagsledamöter. De fåtal återkopplingar som hittills inkommit till Payback från landets folkvalda riksdagsledamöter gör en väldigt betänksam då ledamöterna faktiskt uppriktigt tror att det är bikers som ligger …

View Post

Justitiekanslern har nu även inlett skadeståndsutredning över olaga husrannsakan i klubblokal!

Justitiekanslern (JK) har påbörjat skadeståndsutredning över olaga husrannsakan i klubblokal! Under förra veckan skrev vi om att JK inlett skadeståndsutredning kring en olaga kontroll mot en biker.  Justitiekanslern (JK) har nu även inlett utredningen kring en bikerklubbs rätt till skadestånd för olaga husrannsakan i klubblokal. Ärendet har diarienummer: 5629-17-4.3  Läs allt om ärendet längre ner. JK har …