Thomas Möller svar till Kvällsposten!

tm

Kvällspostens frågeställning till Thomas Möller

Hej Thomas Möller. Lars Klint på Kvällsposten här.

Jag har tagit del av ditt öppna brev, som du skrivit utifrån Magnus Anderssons artikel i gårdagens Kvällsposten/Expressen. Jag undrar om du kan konkretisera med vilka metoder du ska se till att de utpekade tjänstemännen som kränker mc-klubbarnas rättigheter personligen kommer att ställas till svars. Och hur det är tänkt att det ska gå till att med rättsliga medel få slut påkronofogdemyndighetens hybris? Hör gärna av dig eller svara per mejl.

Hälsningar Lars Klint

Thomas Möllers svar till Kvällsposten

Mot bakgrund av artikelns innehåll måste det anses klarlagt att tjänstemän vid kronofogdemyndigheten arbetar efter “en andra agenda” som inte tar någon hänsyn till medborgerliga rättigheter. Det handlar inte om mc-klubbarnas rättigheter utan om de rättigheter som alla medborgare i vårt land har. Rätt till privatliv, skydd av integritet och rätten till föreningsfrihet. Åter, tillbaka till det synsätt som redovisas i artikeln, utgår vi nu ifrån att alla tjänstemän inom kronofogdemyndigheter följer den olagliga agenda som redovisas. Därför kommer negativt beslut följas av en anmälan om tjänstefel. Ifall allmän åklagare inte tänker driva dessa anmälningar vidare kommer så att ske genom enskilda åtal. Vi har nått vägs ände för myndighetstrakasserier. Det är enskilda tjänstemän som fattar besluten, det är enskilda tjänstemän som personligen kommer att dras inför rätta.

Thomas Möller

Länk till Thomas Möllers Öppna Brev till Skatteverket och Kronofogdemyndigheten:
http://www.payback.name/?p=12730

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin