• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JK fäller Polisen 11:e gången för brott mot mänskliga rättigheterna i Europakonventionen – olaga kroppsvisitation och fordonsgenomsökning av klubbmedlem på grund av klädsel och föreningstillhörighet

JK fäller Polisen 11:e gången för brott mot mänskliga rättigheterna i Europakonventionen – olaga kroppsvisitation och fordonsgenomsökning av klubbmedlem på grund av klädsel och föreningstillhörighet

Övergripande kommentar

Polisen har för 11:e gången fällts för brott mot de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv, enligt JK-beslut 3598-2021. Polisen fälls både för olaga kroppsvisitation och olaga husrannsakan i fordon.

Payback Sverige har drivit samtliga 11 ärenden som juridiskt ombud och anser att 11 fällande beslut direkt påvisar att det pågår strukturell och systematisk diskriminering av bikers i form av en åtskillnadspolitik, även kallat Apartheid. Europakonventionen artikel 1 ålägger varje medlemsstat att skapa lag eller annat skydd för medborgare som utsätts för brott. Vare sig sådant skydd eller lag har skapats och inte heller har staten i form av JK öppnat ett tillsynsärende över Polismyndighetens arbete mot bikers!???

Ärendet

En klubbmedlem utsätts för kroppsvisitation och fordonsgenomsökning på grund av föreningstillhörighet. Klubbmedlemmen är identisk med den person som utsattes för olaga kroppsvisitering och fordonsgenomsökning i ovanstående JK-ärende: 1617-20-4.3.2. Även i det fallet

Polisen medgav yttrande A329.028/2021 att såväl kroppsvisitation som fordonsgenomsökning skett direkt utefter föreningstillhörighet i strid med Europakonventionen artikel 8.

JK har nu fattat beslut att Polisen för 11:e gången, avseende mc-klubbsmedlemmar, brutit mot de mänskliga rättigheterna artikel 8 om rätten till privatliv. JK skriver: I likhet med Polismyndigheten anser Justitiekanslern därför att det inte har funnits grund för kroppsvisitationen eller husrannsakan i fordonet. Åtgärderna får därmed sägas ha stått i strid med laglighetskravet i artikel 8.1 Europakonventionen och har utgjort en överträdelse.

 

JK tillägger: Jag finner dock anledning att påtala att jag finner det både förvånande och anmärkningsvärt att mitt beslut från september 2020, vari förutsättningarna för att genomföra åtgärder enligt 19 § andra stycket 1 och 20 a § polislagen klargjordes, inte synes ha fått genomslag i polisorganisationen.

Se sida om de olika JK-ärendena där Polisen brutit mot de mänskliga rättigheterna i
Europakonventionen: https://payback.name/manskliga-rattigheter/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin