• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Att vara hangaround och prospect handlar aldrig om förnedring! Det handlar om att förtjäna sina märken och bli del av någonting större än dig själv!

Att vara hangaround och prospect handlar aldrig om förnedring! Det handlar om att förtjäna sina märken och bli del av någonting större än dig själv!

Poliser och journalister kommer aldrig att förstå då de helt enkelt inte förstår bikerkulturen!

If  I have to explain it – you wouldn´t understand it! Så lyder ett gammalt ordspråk som är mycket sant. Textens innebörd aktualiserades när en artikel publicerades i Expressen.

Artikeln var skriven av en i mängden av de journalister som skapat sig en karriär på att demonisera bikers och bikerklubbar, nämligen Daniel Olsson.

Artikeln utgör ännu ett lågmärke från Expressens sida då den genom att skriva om skjutningar och våld i Göteborg försöker vrida fokuset från gängen och få in mc-klubbar i fejden. Låt oss ännu en gång säga: MC-klubbar har absolut ingenting med skjutningarna vare sig i Malmö, Göteborg eller Stockholm att göra!!

Städtjänst och slavarbete!??

Artikeln lägger stort fokus på ämnet att som klubb eller enskild gå som hangaround och prospect och vad det innebär, enligt artikelförfattaren. Härunder tas upp om att personer eller blivande avdelningar städar, har vaktpass, ”slet som djur för att serva”, ”fick helt enkelt utstå skitgörat”, ”den långa drängtjänsten i någon sliten klubblokal intresserar inte”, ”De är inte intresserade av att städa och slava för några gubbar i en klubblokal för att i framtiden kunna ta på sig en väst och få respekt”.

Poliser och journalister förstår helt enkelt inte!

Den danska författaren Peter Höeg sade en gång: Det finns ett enda sätt att försöka förstå en annan kultur. Att leva den. Att flytta in i den, att be att få bli tåld som gäst, att lära sig språket.

Och, just så är det! Har du inte levt inom en miljö eller kultur vet du heller inget om den specifika miljöns drivkrafter och mekanismer. Du förstår helt enkelt inte varför personer handlar som de gör, lever som de gör eller uppoffrar sig för olika saker! Därför skall heller inte vare sig journalister eller poliser uttala sig om bikers och bikerklubbar för de förstår inte ett dyft om den kultur de arbetar emot vare sig det gäller grundläggande saker eller mer specifika! De blir bara patetiska för alla som verkligen äger kunskap om, i detta fallet, bikerkulturen!

Det är en ära, ett hederstecken att gå som hangaround och prospect!

Att gå som hangaround eller prospect, antingen det gäller en enskild person eller en blivande avdelning, är inget förnedrande! Tvärtom är det en heder, en ära! En chans att visa vad man går för och att man är mogen det mål och den uppgift man åtagit sig! Det är aldrig fråga om något skitgöra eller någon drängtjänst! Man gör vad man ska och lovat och man gör det under den tid man lovat! Man gör det med glädje för att bli del av någonting större än dig själv! Därför är det inget konstigt eller förnedrande att gå hangaround eller prospect och man är stolt för varje dag man gör tjänst!

Alla har gått igenom samma sak! Det är kittet som håller ihop hela bikermiljön!

Nästan alla bikers har någon gång gått igenom hela prövningsproceduren med att först hänga med en klubb, därefter bli hangaround, vidare över prospect till fullvärdig medlem. Tillsammans med brödraskapet är det sådant som skapar det kitt som håller ihop hela bikerkulturen!

Nämligen att bikers delar samma erfarenheter och har upplevt samma prövning av sin duglighet! Att man helt enkelt är en person det går att lita på som gör vad han sagt, när han sagt det!

Bikers delar  erfarenheten av prövotid och alla vet att märken inte kommer gratis! De måste förtjänas! Det krävs en insats! Det krävs arbete, det krävs tid  och det krävs uppoffringar. Å det är så det ska vara! Det som är gratis är inget att ha! Det som är värt något är också värt att kämpa för och kämpa hårt för!

Ser du det som skitgöra, slavarbete och dränggöra som reportern gör – Då hör du helt enkelt inte hemma i bikerkulturen utan bör lämna och gå någon annanstans!

Tillit och respekt förtjänas! Det går inte att köpa!

Inom bikerkulturen respekterar man varandra och litar på varandra. Vi vet alla vad andra går för och gått igenom. Vilka insatser, uppoffringar, prioriteringar och arbete det krävs för fullvärdighet och därför förtjänar våra bikerbrödrar också vår respekt och vår tillit!

Det är vad prövotider är till för å det handlar aldrig om förnedring utan om en prövning om personen är av rätt virke och pallar pressen och trycket! Är de inte beredda att lägga den tid och energi det krävs för att bli fullvärdig så hör de heller inte hemma inom bikerkulturen! För allt som har ett värde är också värt att kämpa för! Hårt och länge! Så förtjänar man respekt och en mc-väst!

Skillnaden mellan bikerklubbar och gäng!

Reportern skriver också i artikeln: ”Men med mer lösa nätverk rör sig också personer mer in och ut mellan olika gäng och nätverk än tidigare”:

Här går den stora skiljelinjen mellan bikerklubbar och olika former av gäng! Jobbar man hårt, länge och målmedvetet för att uppnå en sak (fullvärdighet) då förblir man också lojal till klubben och hoppar inte mellan olika grupperingar!

Gängen har en helt annan uppbyggnad och filosofi där de antingen betalar för olika märken eller blir medlemmar över en natt. Vad har du då att vara lojal till? Du har aldrig behövt kämpa och därför har gänget inget bestående värde heller för den enskilde. Erbjuder någon dig något bättre så hoppar du helt enkelt på det tåget istället.

I ett gäng är du inte trogen din klubb, dina bröder, ett liv, en kultur, en moral och ett tankesätt! Där ligger skillnaden mellan gäng och bikerklubbar och därför kämpar också bikers för att bli en del av något som är mycket större än de själva!

Vad har poliser och journalister egentligen för kvinnosyn?

Avslutningsvis skulle vi vilja ställa en helt annan fråga på sin spets. Om ni journalister och poliser ser städning och likande som slav- och/eller drängarbete så undrar man ju osökt hur ni ser på era kvinnor när de utför samma tjänster i ert hem? Behandlar ni då dem som något lägre stående varelser utan värde då ni låter påskina det angående bikers om de utför sådana tjänster?

En annan sak man också måste dra slutsatsen av utefter era uttalanden är ju att ni heller aldrig själva städar, tvättar med flera sysslor som män gör i hemmet, då ni ju anser det vara slav- och drängarbete. Jämlika förhållanden kan ni ju aldrig ha med era partners och jag tvivlar på att partnern stannar särskilt länge, eller hur?

Artikeln

expertbild

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin