Payback Årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Payback’s Årsmöte den 4 februari 2023 genomfördes denna gång hos värdklubben Blodörn MC som på bästa sätt anordnade en trevlig sammankoms, stort tack till er alla!

På mötet presenterades verksamhetsberättelsen samt ekonomisk berättelse för året 2022. Payback’s ekonomi är mycket stabil och vi avser att fortsatt föra en ekonomisk sparsam verksamhet under det kommande året.

Den nya styrelsen för 2023 röstades fram och godkändes av samtliga mötesdeltagare, så även de övriga punkterna på dagordningen.

Styrelsen 2023 röstades fram enligt följande:

Ordförande: Håkan Jacobsson

Vice Ordförande: Adam Ljungqvist, Blodörn MC

Kassör: Björn Jacobsson, Outbreak MC

Sekreterare: Mikael Stenberg, Dented Chrome MC

Ledamot: Dennis Andersson, Granit MC

På mötet avtackades Payback’s grundare och Generalsekreterare Peter Schjerva som avgick i och med årsmötet 2023. Hans aktiva bana gällande Payback avslutas men han kommer finnas med oss som stöd i bakgrunden för den fortsatta verksamheten.

14 års erfarenhet av hårt arbete för bikerkulturen är inget vi andra lär oss på några få månader, Peter sitter inne med ovärderlig kunskap för oss i styrelsen som vi försöker ta åt oss på bästa sätt.

På mötet röstades enhälligt fram att Peter Schjerva skulle antas som ”Ständig Hedersmedlem” för all framtid. Heder och tack Peter för allt du gjort för oss bikers i vårt avlånga land, och vi hoppas få se dig bland oss i många år framöver!

Håkan Jacobsson

Ordförande

Payback Sverige

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin