• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Massmedia och framför allt en tidning i samarbete med en kriminolog kämpar outtröttligt för att döda demokratin och friheten i landet Sverige

Massmedia och framför allt en tidning i samarbete med en kriminolog kämpar outtröttligt för att döda demokratin och friheten i landet Sverige

Låt oss först studera kriminologen, en före detta polis som gjort karriär som kriminolog, efter att ha varit polis under den tid då den skandalomsusade gruppen inom polisen som bröt en massa lagar när de använde privatspanare och betalade för brottsprovokation var som mest aktiv.

Hittar man inte det man jagar så kanske det är enklare att skapa ett eget monster genom att förtiga sanningen och förhärliga sitt eget arbete men jag påstår inte att det är så.

Kriminologen avbryter sin karriär hos polisen och kämpar sig efter studier upp till en maktposition där han sitter med i princip överallt och tycker och tänker om brottslighet och det är hans rätt att göra så.

Men när denne man, som inte är GW, uttalar sig om huruvida folkvalda politiker skall eller inte skall umgås med bikers eller närvara vid olika bikerklubbars fester och tillställningar med den otroliga motivationen att han fruktar otillbörlig påverkan.

Då är lätt att känna det som om det är Låt oss först studera kriminologen, en före detta polis, som gjort karriär som kriminolog. efter att ha varit polis under den tid då den skandalomsusade gruppen inom polisen som bröt en massa lagar när de använde privatspanare och betalade myndigheterna och kriminologen som i det här fallet ägnar sig åt otillbörlig påverkan av hela den demokratiska grunden för det Svenska samhället.

Med mycket makt kommer även ett visst ansvar.

Att påstå att våra politiker skulle kunna påverkas i deras folkvalda ämbete är inte sannolikt av den enkla anledningen att de är just folkvalda till skillnad från myndighetspersoner.

Genom att ge sig på folkvalda som skall vara ett tvärsnitt av folket så förklarar denna person att folket inte skall få välja sina egna representanter baserat på detsamma som hans karriär bygger på, nämligen tyckande.

Det finns en vetenskaplig studie som visade att en minst sagt fantastisk siffra människor var kriminella i bikermiljön.

Men när andra forskare och organisationer protesterade och frågade efter hur detta resultat uppnåtts gav det vetenskapliga rådet i Lund avslag till undersökning av materialets siffror, och hur den tagits fram med vad som enligt min känsla är att man kort och gott helt enkelt sagt bestrid inte polisens material de är samtliga medborgare höjda över varje misstanke oavsett vad de säger eller hur osannolikt det verkar vara för enkla lekmän.

Det verkar som om en stor del av de tidigare spelarna runt myndigheter och i myndigheter kämpar febrilt med att utöka sina resurser och att dämpa demokratin och i sin strävan efter personlig makt blir de aktivister.

Om våra folkvalda inte får ha åsikter eller umgås med vilka personer de vill är det då en demokrati eller ett skådespel vi deltar i med våra politiker?

Är det myndigheter som skall styra folket i Sverige eller är det folket genom sina folkvalda representanter?

Finns det något fall i Sverige där det bevisligen varit så att politiker utsatts för påtryckningar från mc klubbar när de umgåtts och fört en dialog med individerna i klubben? Svaret är nog troligtvis inte.

Om det nu är så att den eller den klubben det må vara fotbolls eller mc klubb är kriminell varför sitter då inte alla inne?

Nja svarar länsman det finns inga bevis men om jag får mer resurser så får jag bevis.

Klart du får pengar har våra politiker sagt i snart trettio år med väldigt klent resultat i utbyte.

Man skulle ju kunna tro att det efter snart trettio års bökande i folks privatliv borde kommit fram någon typ av substans i påståendena att hela klubbar är kriminella.

Det har det inte gjort hittills i Sverige vad jag vet.

Av det kan man dra två olika slutsatser antingen är polisen inkompetent en skrämmande tanke som nog stannar där.

Vi kan nog dra slutsatsen att polisen är ytterst kompetent när det gäller att lagföra brottslingar i det här landet det som inte fungerar är ju när man söker brott där det inte finns några.

Slutsats nummer två är att det inom myndigheter kanske finns en hel hög av personer som livnär sig på att vara aktivister, och gjort karriär på att dra viktiga centrala resurser i jakten på ett Bikermonster som är skapat av media och aktivisterna själva.

Det hetsas fram beslut om än det ena en det andra för att komma till rätta med skjutningar i förorter med mera och för detta skall vi alla invånare i Sverige avstå demokratiska och i förlängningen mänskliga rättigheter.

För medan polisen av politiska skäl som skapades av de egna aktivisterna jagat det fiktiva Bikermonstret som bara finns i Hollywood så har en ytterst verklig brottslighet brett ut sig.

Eftersom ändlösa millioner och resurser i form av mantimmar hos myndigheter slösats på det fiktiva Bikermonstret så har laglösheten i förorterna grasserat.

Nu brinner det i knutarna hos aktivisterna för med regeringsskifte och el-kris måste folket distraheras och den egna makten cementeras.

För det som byttes ut var politiker och inte aktivister de är kvar på sina poster. Vad är det första som flyger ur garderoben när Putin och Ukraina grävt ner sig i skyttegraven från tidningen vad oväntat ett Bikermonster på första plats i tidningen för några veckor sedan.

Nu väntar jag bara på det eviga rondot från tidningen med flest Bikermonster på sina löpsedlar före pandemin det går som följer.

Vecka 1 Så farlig är den nya…. Vecka 2 Klimatet och dess aktivister…   Vecka 3 Så blir du lurad på dina pengar eller får pengar Vecka 4 Nyhetstorka alla sitter hemma och väntar på löningen panik på redaktionen… Fasen också vi flaggar med Bikermonstret i garderoben så vi gör myndighetsaktivisterna glada och få lite smaskiga nyheter till nästa veckas farligheter.

Jag väntar också helt utan spänning på vad Kriminologen och aktivisternas nästa bikerfientliga media drag blir.  När de säkert delat ännu en vattenpipa kryddad med osanningar och förföljelseplaner av oskyldiga bikers.

DEMOKRATI. All offentlig makt utgår från folket och Sveriges Riksdag är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen.

I min tolkning så gör det varje folkvald politiker till en företrädare för Sverige som valts av sin krets på grund av sin tillförlitlighet har han eller hon ett förtroende börjar man tulla på detta genom yttre påverkan från myndigheter är demokratin snart dödad av tjänstemannaaktivister och då sitter de själva på toppen av pyramiden i en polisstat med lika mycket demokrati som i det forna Sovjet.

Sen kan man ju tycka att vissa politiker som Bolund och hans anhang borde sättas i arbete med att veva runt vindsnurrorna när det inte blåser men det är en annan sak.

Så här i början på året har ännu ingen politiker lyckats få till stånd en författningsdomstol eller ett kontrollorgan för myndigheter där det framgår vart deras pengar går och hur de förvaltar det våldsmonopol som inte längre finns på vissa orter i landet.

Då man kan misstänka att resurserna läggs på elektronisk bevakning gärna av bikers i stället för att bygga polisstationer i förorten och kraftsamla resurser där.

Att man inte kan redogöra för pågående brott med hänvisning till sekretess det kan man ju förstå.

Men eftersom de flesta brott preskriberas efter max 10år så torde det väl inte vara några problem med att redogöra de historiska kostnaderna efter preskriptionstiden så att kostnad kontra resultat tydligt syns. För att klart redovisa vilka metoder som inte fungerar och vilka som ligger bakom felande beslut och ifrågasätta varför arbetet inte leder någonstans.

För här kära politiker finns det nog miljarder kronor att hämta.

När det ekonomiska mönstret visar sig syns det vilka aktivisterna är och då kanske det går att skydda demokratin och landets ekonomi.

Använder man sen samma AI som polisen säger att de gärna vill ha så borde ett mönster visa sig ganska snabbt vilka myndighetspersoner fiskar efter spöken som inte finns och vilka som faktiskt får fram riktiga resultat som påverkar vardagsbrottslighet och skjutningar.

En Biker

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin