Avskedskrönika

Avskedskrönika

Så har jag då kommit till vägs ände efter 14 år i Paybacks ledning, då jag nu lämnat Payback i samband med årsmötet 2023 under lördagen. Januari 2009 startade jag upp Nättidningen Payback för att ha en plattform att bemöta olika faktafel kring bikers. Redan efter fyra månader införde först en kommun och sen två till Västförbud på krogar och jag drev åtta ärenden till domstol och vann samtliga varav två prejudicerande fall. 2011 startades därefter Payback Sverige upp.

Vad har vi då åstadkommit? Vi har byggt en stabil organisation med alla saker på plats. Ekonomin är stark. Vi har en nättidning som skildrar allt viktigt för bikers och cirka 2 400 artiklar har publicerats under 13 år. Vi har tagit fram en helt unik Bikerlagbok skräddarsydd med info kring aktuella lagar för bikers, med råd och rättsfall, 305 sidor, 60 kapitel, innehållsförteckning samt 220 sökord. Vi har gett ut 3 böcker med bikervittnesmål om övergrepp, om bikerbegreppen samt om fakta kring mc-klubbarnas status. Vi har gått igenom den samlade fakta och forskningen kring mc-klubbar och samlat materialet på en specialsida på nättidningen med de artiklar vi skrivit och presenterat var och en forskningsrapport eller bok. Vi har också lagt upp länkar till varje forskningsstudie så läsaren kan gå direkt till källan för att kolla fakta. Vi har också skrivit om alla bikerkulturella företeelser och förklarat desamma för allmänhet och politiker att lära och lagt upp på speciell samlingssida. Vi har skapat ytterligare en sida på nättidningen innehållande alla vittnesmål från bikers över myndighetsövergrepp. Vi har skapat en extern webbshop för supportartiklar i form av mestadels kläder.

Vi har vunnit en rad olika JO-fall som i flera ärenden medför att JO gjort vägledande uttalanden för rättstillämpningen. 2018 insåg vi dock att vi kommer inte att vinna vår kamp för våra rättigheter om vi inte ser bortom svenskt rättsväsende. Förföljda grupper får närmast aldrig rätt i nationella domstolar. Vi valde att börja driva ärenden såsom skadeståndsyrkanden till JK och har i skrivande stund fått fastslaget att Polisen i 11 olika ärenden brutit mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Vi har publicerat anonymiserade fakta kring ärendena på en specialsida på Nättidningen under beteckningen Mänskliga Rättigheter.

Medan vi drev JK-ärendena utarbetade vi också en strategi för att vinna gehör vid de internationella institutionerna såsom Europadomstolen, EU-kommissionen samt FN. Men Payback arbetar inte i ett vaccum. En juridisk organisation kan inte själv vinna saken. Vi måste få in material om olika övergrepp för att kunna driva dom och när vi har fått in tillräckligt med material kan vi driva vår sak internationellt och inte bara få fastslaget att vi diskrimineras och trakasseras och få de internationella institutionerna att ge Sverige order om att upphöra att bryta mot de mänskliga rättigheterna och stifta lagar som i framtiden förhindrar upprepning. Det konceptet finns utarbetat och behöver bara fullföljas med materialinlämning för att vinna saken. En sak som då den drivs via internationella konventioner också direkt avser andra länders bikers. Men det kommer andra att få ta tag i.

Mitt arbete är färdigt! Vi har byggt en stark bikerorganisation med alla funktioner och verktyg på plats. Vi har skrivit om allt rörande bikerkulturen. Gått igenom forskning och fakta kring bikers. Vi har kommit till insikt om den enda vägen till att vinna kampen för våra rättigheter. Vi har knäckt koden och utarbetat ett vinnande koncept.

Så jag lämnar nu med ålderns rätt och med gott samvete och vet att mina medarbetare kommer att fortsätta driva vidare Payback med samma omsorg och i samma anda. Åldern har tagit ut sin rätt och orken tryter. Alla de idéer jag haft har genomförts och inga återstår varför det nu behövs nya röster och förmågor som kan se nya perspektiv och komma på unika idéer. Det behövs helt enkelt förnyelse. Så till alla ni läsare vill jag säga: Fortsätt stöd bikerkulturens egen fackförening – Payback Sverige! De behöver er! För endast enade kan vi vinna kampen. När alla står upp för alla andra inom kulturen kan vi inte besegras. Så slut er samman, stöd Payback och jobba med Payback för att vinna tillbaka alla våra mänskliga rättigheter! Själv kommer jag inte längre att delta i Paybacks möten och arbete men kommer självklart finnas tillgänglig för råd och anvisningar vid behov för de förtroendevalda i Payback.

Jag lämnar dock inte bikerkulturen och jag säljer inte heller hojen. Hojen ska köras och bikerfester besökas så vi ses till fest eller på vägarna.

L&R

Peter Schjerva

Ride Free or die trying!

OBS!  Jag kommer att fortsatt driva de JK-ärenden som jag inlämnat men som ännu ej kommit till beslut. Jag kommer dock inte åta mig fler. Vid alla juridiska anmälningar kontakta fortsättningsvis Håkan på: payback-hakan@proton.me

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin