• Hemsida
 • >
 • närpolischef Christer Bartholdsson
 • Inlägg från Tragisk MC!

  Till Kungsbacka kommun och alla dess invånare Jag har idag med glädje mottagit beskedet om att göra om hela processen, angående vräkningen av Tragisk MC .Detta bevisar två saker, det är nog alla överens om. För det första, att vi har haft rätt i sak hela tiden, och att kommunens agerande vållat mycket förbittring, bland […]
 • Kungsbacka Kommun tvingas fatta nytt överklagningsbart uppsägningsbeslut rörande Tragisk MC:s lokal!

  Payback Sverige och Tragisk MC har i ärendet kring Kungsbacka Kommuns uppsägningen av Tragisk MC:s klubllokal anlitat advokatbyrån Salmi & Partners. Advokat Ismo Salmi har, utefter samråd med Payback Sverige och Tragisk MC, ifrågasatt lagligheten samt befogenheten i att Kungsbacka Kommuns Fastighetschef Ulrika Granfors på eget bevåg utan att i förväg informera nämnden fattar ett […]
 • Tragisk MC & Payback Sverige slår tillbaka i Kungsbackas största tidning!

  Vi uttalade tidigare att det viktigaste resultatet av den utlysta presskonferensen var att vi tack vare det greppet tog oss in i matchen och därigenom skapade möjligheter framöver att kunna komma till tals i ärendet så inte polisens och kommunens påståenden får stå oemotsagda. Speciellt viktigt är det för Tragisk MC och dess enskilda medlemmar […]
 • Rättsligt efterspel + utvärdering av ärendet kring Tragisk MC:s klubblokal! Del 4/4

  I det sista inlägget i serien kring inledningen av ärendet kring Tragisk MC:s uppsägning av klubblokalen kommer vi att redogöra för vår sidas syn på utfallet kring presskonferensen samt om hur ärendet ämnas driva vidare framöver. Självklart kommer ärendet även framöver att uppdateras på Payback efterhand som det fortlöper.
 • Den fulla sanningen kring uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal! Del 3/4

  Vi fortsätter rapporteringen kring Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal utefter polisens inrådan och information. Idag publicerar vi de dokument som författats av Tragisk MC rörande sin plats i bikerkulturen, Tragisk MC:s syn på saken samt hur ärendet initierats, vad som framgår i uppsägningen samt hur uppsägningen egentligen gick till.
 • Tidningsartikel + Payback Sveriges skrivelse i ärendet kring Tragisk MC:s klubblokal! Del 2/4

  Vi fortsätter rapporteringen kring ärendet gällande Kungsbacka kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal med att återge Payback Sveriges inställning i frågan samt länk till en artikel publicerad i Kungsbackas största tidning, Norra Halland, idag fredag. Då ärendet berör två saker, dels den juridiska aspekten och dels påståenden om en kriminell mc-miljö bemöter Payback bägge sakerna […]
 • Påminnelse till media om presskonferensen i ärendet kring Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s hyreskontrakt!

  Med anledning av att presskonferensen gällande Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal utlystes redan den 1 November och för att därför inte riskera att evenemanget fallit i glömska går vi härmed ut med en påminnelse och en förnyad inbjudan till veckans presskonferens. Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder media till presskonferens Tragisk MC och Payback Sverige hälsar […]
 • Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder media till presskonferens!

  Svar från kommun och polis på tidigare inbjudan till offentlig paneldebatt Ulrika Granfors, Fastighetschef i Kungsbacka kommun, har mejlledes meddelat följande rörande tidigare inbjudan till paneldebatt kring uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal: Vi har enligt reglerna i Jordabalken meddelat föreningen att vi inte kommer att förlänga hyresavtalet. Vi har inte för avsikt att delta i […]
 • Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder Kungsbacka kommun samt polisen till öppen debatt!

  Kungsbacka kommun har sagt upp hyresavtalet för den lokal som mc-klubben Tragisk MC har hyrt av kommunen sedan maj 2007. Kommunens uppger såsom orsak till uppsägningen att klubben ”driver verksamhet i lokalen som inte faller inom ramen för den föreningsrättsliga verksamheten för vilken lokalen upplåtits”. Tragisk MC har via riksorganisationen för bikers rättigheter Payback Sverige […]
 • Polisen försöker ljuga sig fria från ansvaret för västförbuden!

      Kungsbacka I en artikel rörande Kungsbacka kommuns västförbud ljuger närpolischef Christer Bartholdsson i ett medvetet försök att rädda ansiktet på polismyndigheten efter de sex olika förnedrande nederlagen vad gäller försöken att införa så kallade västförbud inom landets krognäring samt inom kommunala lokaler.