• Hemsida
 • >
 • justitieminister beatrice ask
 • MC-klubbsfastighet nu på regeringens bord efter att ha lamslagit Karlstads Kommuns verksamhet!

  Payback-ärende nu på regeringens bord! Karlstads Kommuns ogiltiga uppsägning av Hells Angels MC:s klubblokal, där motparten officiellt är Solstadens Motorsport AB, vållar Karlstads Kommun allt större bekymmer. Nu åker Kommunalrådet Per-Samuel Nisser till Stockholm för att lägga ärendet på regeringens bord visavi justitieminster Beatrice Ask. Kommunen tvingades anlita extern advokatbyrå efter att ärendet blockerat verksamheten!
 • Regeringen öppnar dörren för subjektiv rättstolkning med nytt lagförslag!

  Regeringen har idag fattat beslut att låta utreda om de straffrättsliga åtgärderna mot så kallad organiserad brottslighet ska skärpas. Utredaren ska bland annat överväga om försök, förberedelse och stämpling till fler brott som är vanliga inom organiserad brottslighet bör kriminaliseras. Vidare ska utredaren ta ställning till om straffskalan för förberedelse och stämpling bör skärpas.
 • Om kronvittnen och Sveriges dyraste ”vuxendagis”!

  Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalen och Säpo framlade under igår, måndag, en analys över 22 julikommissionens rapport (norsk utredning om Breivik-dåden) rörande svenska förhållanden. Föga överrraskande hade polismyndigheterna kommit fram till att det föreligger ett behov av ökade resurser i form av utökad transportkapacitet för insatspersonal (läs: utökade helikopterresurser) samt att nationella insatstyrkan behöver förstärkas från idag 50 personer till […]
 • Myndigheterna ljuger och förvanskar sanningen! Del 3/3. Om justitieministerns förvanskande av verkligheten!

    Det har blivit dags att sy ihop artikelserien om att Myndigheterna ljuger och förvanskar sanningen. I den tredje delen har vi valt att granska hur justitieministern ser på polisens fiasko i satsningen mot grov, organiserad brottslighet. Justitieminister Beatrice Asks syn och uttalande kring polisens verksamhet
 • Regeringen hemligstämplar SÄPOs resultaträkning utan möjlighet att överklaga beslutet!

  Dagens Nyheter (DN) har i en rad artiklar granskat Säkerhetspolisen, Säpos, verksamhet. DN har bland annat legat bakom avslöjandena om att Säpo betalde fem miljoner kronor för en ”James Bond-fest”; att de under flertalet år misskött sin bokföring samt återkrävt för stora momssummor från Skatteverket. DN ville därefter gå vidare med sin granskning av myndigheten och […]
 • Brå utreder regeringens satsning på Polisen samt Payback Sveriges kommentar!

  Brå får nu i uppdrag att utreda polisens bristande resultat efter de stora resursökningar polismyndigheterna tillförts: Sedan alliansregeringen tillträdde 2006 har Polisen fått historiskt stora resurstillskott. Det har bland annat lett till att det nu finns lite drygt 20 000 poliser i landet. Regeringen har betonat att den stora ökningen av antalet poliser förväntas leda […]
 • Svar från Justitiedepartementet, Justitiekanslern och en Kammaråklagare!

  Payback Sverige skickade ett Öppet brev till Justitieminister Beatrice Ask med information om västförbudsärendenas juridiska utgång och om olika svenska aktörers ovilja att tillämpa de rättsliga utslagen därefter. Frågeställningarna löd: Mina frågor till dig, Beatrice Ask, i egenskap av justitieminister och  som den därmed yttersta representanten för Svea Rikes Lag upprätthållande och efterlevnad är därför:
 • Öppet brev från Payback Sverige till Justitieminister Beatrice Ask!

  Payback Sverige har mejlat nedanstående brev och frågeställningar till Justitieminister Beatrice Ask Bakgrund Tre olika kommuner – Göteborg, Luleå och Eskilstuna – har under de senaste åren försökt att förbjuda mc-västar utefter olika utformning. I samtliga fall har Sveriges domstolsväsende avslutat prövningen av fallen och förklarat att ett väst- eller klädförbud oavsett inriktning och utformning […]
 • Öppet brev till Justitieminister Beatrice Ask

  Nedanstående brev har idag, tisdagen den 22 mars, skickats till Justitieminister Beatrice Ask via mejl:
 • Fler poliser klarar upp ett allt färre antal brott!

  Det finns inget samband mellan fler poliser eller större polisresurser och fler uppklarade brott! Det är en sanning som flera kriminologer alltid hävdat och då speciellt Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Idag kommer siffror som ger Sarnecki helt rätt. De 3 000 poliser och 3,4 miljarder mer som svensk polis tillförts sedan […]