Fler poliser klarar upp ett allt färre antal brott!

Det finns inget samband mellan fler poliser eller större polisresurser och fler uppklarade brott! Det är en sanning som flera kriminologer alltid hävdat och då speciellt Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

Idag kommer siffror som ger Sarnecki helt rätt. De 3 000 poliser och 3,4 miljarder mer som svensk polis tillförts sedan 2006 har inte medfört fler upklarade brott på ett enda område! Tvärtom! Jag citerar direkt ur Dagens Nyheters artikel: “Sedan 2006 har antalet polisanmälningar ökat och med dem även antalet ärenden som skickas vidare till åklagare. Det är först när siffrorna jämförs med varandra som man kan se att polisen inte blivit bättre på att klara upp brott. Uppklarningen är sämre för samtliga elva brottskategorier”!

Justitieministern: Det här duger inte!

Justitieminister Beatrice Ask är mycket kritisk. Hon säger till DN att “Jag förväntade mig att resultatet skulle bli bättre”. Och fortsätter i nästa andetag med att uttala: “Jag vill ha mer resultat av detta – så är det. Det här duger inte. Man ska använda de verktyg och resurser man faktiskt fått till att prestera mer”.

Paybacks kommentar

Ifrån bikerkulturens sida har vi länge hävdat att extra resurser till polisen bara kommer att innebära att polisen har mer resurser för att lägga på att trakassera och förfölja bland annat bikerklubbarna. Och, historien ger oss rätt! De kostsamma resurserna som slösats på dels stora insatser mot mc-klubbar i exempelvis Karlstad, Göteborg och Eskilstuna har tagit väldigt stora resurser i anspråk sdamtidigt som utfallet hittills varit noll!

Polisen måste återgå till att bekämpa och utreda verkliga brott. De måste sluta att jaga uppdiktade fantasimonster som bara förekommer i polisens, medias och Lassie Wierups egenskapade fantasivärld. Det har aldrig varit avsikten att polisstyrkorna skall användas och sättas in mot mc-klubbar i enda syfte att trakassera klubbarna och stå och bre ut sig i tidningarna. Det är inte konstigt att effektiviteten minskar för var enda dag som går så länge inte politikerna styr upp verksamheten utefter forskningsmässig grund. Låt Brå fastställa vilka brottstyper och vilka former av brottslighet som polisen bör arbeta emot på forskningsmässiga grunder och låt därefter polishjonen bara bli en verkställande styrka!

I övrigt vill jag bara uttala: Bra jobbat, DN, med att granska polisväsendet och ta fram sanningen om polisens bristande effektivitet! Det kanske återigen kan bli en seriös tidning av DN när ni nu kastat barlasten “Wierup” överbord!

Fler poliser klarar upp färre brott

Justitieministern: Det här duger inte!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin