• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Regeringen hemligstämplar SÄPOs resultaträkning utan möjlighet att överklaga beslutet!

Regeringen hemligstämplar SÄPOs resultaträkning utan möjlighet att överklaga beslutet!

Dagens Nyheter (DN) har i en rad artiklar granskat Säkerhetspolisen, Säpos, verksamhet. DN har bland annat legat bakom avslöjandena om att Säpo betalde fem miljoner kronor för en ”James Bond-fest”; att de under flertalet år misskött sin bokföring samt återkrävt för stora momssummor från Skatteverket.

DN ville därefter gå vidare med sin granskning av myndigheten och begärde ut resultaträkningen för år 2010 och 2011 för att kunna granska konto för konto hur SÄPO använder sitt årliga miljardanslag. Resultaträkningen upptar drygt 200 konton innehållande allt från lokalhyra och städning till personalkaffe och hemlig telefonavlyssning.

SÄPO beslutade då att resultaträkningen utgjorde ett hot mot ríkets säkerhet och överlämnade ärendet till regeringen för vidare bedömning. Regeringen och justitieminster Beatrice Ask fattade beslut att sekretessbelägga resultaträkningen, ett beslut som inte går att överklaga! Beatrice Ask vill inte lämna någon kommentar över ärendets handläggning utan överlät åt Mattias Hållberg Leuf, ämnessakkunnig på justitieminsteriet att kommentera i sak:

Alla konton kan väl inte omfattas av sekretess?

– Det är den bedömning som regeringen gjort nu.

Absurt beslut, enligt expert på yttrandefrihetsfrågor

Enligt Nils Funcke, expert på yttrandefrihetsfrågor och sekreterare i regeringens yttrandefrihetskommitté, ska myndigheter inte avslå en begäran generellt utan titta på varje uppgift för sig om den går att lämna ut.

– Det är fullständigt absurt och det här är ytterligare ett exempel på hur Säkerhetspolisen använder sekretessbestämmelserna på ett slentrianmässigt sätt. Det här har uppmärksammats tidigare och då öppnade justitiekanslern ett tillsynsärende och kritiserade Säpo, säger Nils Funcke.

Payback Sveriges kommentar

Regeringen har i och med beslutet att sekretessbelägga Säkerhetspolisens resultaträkning tagit ytterligare ett väldigt stort steg mot en fullt utbyggd diktatur och en polisstat. I ett land där olika myndigheters verksamhet inte kan utsättas för granskning och utredning av media så har man redan stängt dörrarna till öppenhet och till ett öppet samhälle.

Det är av största vikt att just Säkerhetspolisens likväl som Rikspolisstyrelsens och Rikskriminalens resultaträkningar går att utsätta för en granskning för att kunna se hur skattepengarna kommer till användning och på vad och hur de stora summorna myndigheterna har till sitt årliga förfogande också används på för områden.

Att regeringen här fattar beslut direkt utefter SÄPOs önskemål att slippa en medial granskning visar på hur makten förskjutitis från politiker och riksdag till de olika polisorganen. En mycket allvarlig utveckling som direkt påvisar polisstatens djupa utbredning! Hotbilden mot demokratin kan sägas ha allvarligt förstärkts från att tidigare haft en oroande utveckling till att nu ha nått högsta nivå som innebär en direkt alarmerande utveckling!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin