• Hemsida
  • >
  • Payback Norge
  • >
  • Svar från Justitiedepartementet, Justitiekanslern och en Kammaråklagare!

Svar från Justitiedepartementet, Justitiekanslern och en Kammaråklagare!

Payback Sverige skickade ett Öppet brev till Justitieminister Beatrice Ask med information om västförbudsärendenas juridiska utgång och om olika svenska aktörers ovilja att tillämpa de rättsliga utslagen därefter. Frågeställningarna löd:

Mina frågor till dig, Beatrice Ask, i egenskap av justitieminister och  som den därmed yttersta representanten för Svea Rikes Lag upprätthållande och efterlevnad är därför:

 Är du beredd att medverka till upphävandet av alla kommunala västförbud med anledning av att alla former av kommunala västförbud förklarats vara i strid med Sveriges grundlag, då sådana förbud saknar stöd av eller bemyndigande i lag?

Är du beredd att ge polis och kommuner direktiv att sluta manipulera och försöka kringgå lagen och istället agera utefter de goda förebilder de förutsätts vara i en demokratisk statsbildning, och verka för att upprätthålla och fortsättningsvis respektera lagen istället för att på utstuderade vis kringgå och bryta mot lagen?

Svar från Justitiedepartementet

Tack för ditt e-brev till justitieminister Beatrice Ask, som jag har i uppdrag att besvara. Jag beklagar att svaret har dröjt.

Uppgiften att granska att myndigheterna följer lagar och förordningar i sin myndighetsutövning ligger hos Riksdagens ombudsmän (JO). Som du vet går det att vända sig till JO med en anmälan om man anser att en myndighet eller domstol inte har handlagt ett ärende korrekt.

Med vänlig hälsning
Katarina Lindqvist
Informationsenheten/brevsvar
Justitiedepartementet
Rosenbad 4
103 33 Stockholm

Utvärdering av Justitiedepartementets svar

Svaret visar på att Justitiedepartementet och Justitiedepartementet inte kommer att medverka till att Sverige såsom nation efterlever svenskt domstolsväsendes domslut. Det visar även på att Justitiedepartementet tillser att lagar tillkommer men inte är intresserade av att upprätthålla den mest övergripande och viktigaste lagstiftningarna nämligen Regeringsformen och Europakonventionen!

Vidare följder av Justitiedepartemnetets svar

Svaret som sådant kommer att anföras i Europadomstolen såsom ytterliggare ett belägg för att Sverige som nation inte är intresserade av att vare sig upprätthålla  svensk lag eller efterleva svenskt domstolsväsendes utslag.

Skräddarsydda svar från Justitiekanslern och en Kammaråklagare

Payback Sverige har även ställt mycket viktiga frågor till en Kammaråklagare i ett västförbudsärende samt till Justitiekanslern rörande rättstillämpning, grundlagsbrott och över befogenheter. Och, i de två fallen har Payback erhållit svar som är som skräddarsydda för användning i Europadomstolen. De ger precis det underlag som var önskvärt för att underlätta att få upp ärendet till prövning. Svaren kommer dock inte att publiceras i förtid då underlaget är alltför värdefullt för bikerkulturens sak!

Länk till det Öppna brevet till Justitieminister Beatrice Ask:

http://www.payback.name/?p=3943

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin