Om kronvittnen och Sveriges dyraste ”vuxendagis”!

Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalen och Säpo framlade under igår, måndag, en analys över 22 julikommissionens rapport (norsk utredning om Breivik-dåden) rörande svenska förhållanden. Föga överrraskande hade polismyndigheterna kommit fram till att det föreligger ett behov av ökade resurser i form av utökad transportkapacitet för insatspersonal (läs: utökade helikopterresurser) samt att nationella insatstyrkan behöver förstärkas från idag 50 personer till 97 st framöver till en kostnad av 30 miljoner kronor.

Payback Sveriges kommentar:

Polisen äger bara ett anda fattigt instrument som de tror är någon sorts dundermedicin som i ett slag förbättrar allt och allting. Denna mirakelmedicin utgörs av fler poliser. Trots att forskare såväl som advokatsamfundet redan före beslutet om en särskild satsning mot organiserad brottslighet såväl som en allmän resursförstärkning av svenskt polisväsende i form av 4 000 fler poliser, pekade på det faktum att all forskning visar att det finns inget som helst samband mellan fler poliser och fler uppklarade brott. Ett faktum som också visat sig stämma då polisen efter satsningarna uppvisar sitt sämsta resultat på 17 år!

Att nationella insatsstyrkan idag används i första hand emot bikerklubbar då terrorbrott begångna inom landet gränser är väldigt sällsynta gör oss ju inte heller mer positiva till en utökning av dessa ytterst brutala, aggressiva och våldsbenägna personerna inom insatsstyrkan. Vi skulle härvidlag vilja framlägga ett eget förslag syftande till att använda sig av Riksidrottförbundets dopingpersonal att genomföra ett tiotal oannonserade dopingkontroller på just nationella insatsstyrkans personal. Då hade det nog inte funnits mer än ett handfull anställda efter första året av kontroller…

Vi vill här också citera ur artikeln vad andra anser om just nationella insatsstyrkan:

Men insatsstyrkan är inte oomtvistad, och kritiker anser att det är ett dyrt prestigeprojekt. I en kolumn i Icakuriren för några år sedan kallade kriminologen Leif GW Persson gruppen för ”Sveriges dyraste vuxendagis”. ”Man brottas, slåss och skjuter på varandra, klättrar upp och ner för husfasaderna, åker helikopter hängande på medarna, klär ut sig till kriget i Irak och beväpnar sig till tänderna”.

Kronvittnesystem

Justitieminister Beatrice Ask inledde karriären såsom Justitieminister med att på flera punkter vara djupt kritisk mot polisen samt att ge dem tillgång till mer reurser och utökade möjligheter till integritetskränkande åtgärder gentemot medborgarna. Allt eftersom tiden har gått har hon dock ställt sig bakom och verkställt nästan allt polisen önskar och går nu dessutom ut och lägger fram ett gammalt förslag från polisen om kronvittnesystem.

Vad är då ett kronvittne? Ett kronvittne är enkelt förklarat en person som genom att hjälpa polis och åklagare under utredningen av ett brott erhåler straffrabatt för sin egen del i brottsligheten. Ask säger: Jag tycker att det är dags att pröva det här. Många säger att det nästan är enda sättet att komma framåt i utredning och lagföring. Det blir ju nästan sektbetonat i vissa sådana här kriminella kretsar, och det är viktigt att ha incitament för att få fler att berätta…Om man effektivt vill komma åt den organiserade brottsligheten, när man närmar sig syndikat, måste man också avslöja de verkligt ansvariga.

Payback Sveriges kommentar

Ur Beatrice Asks ordval framgår det klart och tydligt att hon härigenom tillmötesgår ett gammalt poliskrav. Problemet med ett kronvittnesystem är både enligt oss och många andra kritiker att ett sådant system i första hand befrämjar falska vittnesmål. En stort antal rättegångar kan komma att bli föremål för resning i framtiden till oerhört stora kostnader samt risken för att ett ännu större antal oskyldiga människors liv förstörs genom att oskyldiga människor får skaka galler ökar väsentligt.

Det finns även en påfallande risk för direkt lögnaktiga framställanden i avsikt att minska ens egen straffbörda. Så i andra hand skapar man även ett angiverisamhälle av gammalt stalinistisk och öststatstyp.

Länk till artikel om nationella insatsstyrkan:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/insatsstyrkan-kan-fordubblas_7922344.svd

Länk till Justitieministerns uttalande:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ask-vill-infora-kronvittnessystem_7925050.svd

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin