• Polisen hårt pressade även i Punisherärendet! Begär förlängd svarstid!

  Efter att Polismyndigheten självmant förlängde svarstiden i Wheel Legs-ärendet hos JO med tre veckor har nu samma skånska polismyndighet begärt ytterligare två veckor för att inkomma med svar i ärendet kring julfesten hos Punisher MC. Den 26 mars utgick meddelandet att JO inlett utredning i ärendet. Det innebär att polisen redan haft åtta veckor på […]
 • JO inleder utredning av Bandidos anmälan mot polisen. Fyra utredningar samtidigt mot polisen!

  JO utreder polisens insats mot Bandidos jubileumsfest Bandidos MC JO-anmälde polisens insats mot en 10-årig jubileumsfest i Huddinge. JO har nu beslutat att öppna en utredning över polisens metoder i samband med razzian.
 • Svaret på polisutredningen kring Österlen Rumble Run nu insänt till JO!

  Payback Sverige har nu som juridiskt ombud för Wheel Legs MC, i nära samarbete med klubben utarbetat, färdigställt och insänt svaret på Polismyndighetens utredningsslutsatser rörande det vi anser är ett solklart fall av olaga intrång på privat mark och område. Till stöd för vår sak har även bifogats nio olika kort på skyltar vid in-, […]
 • Polisen allt mer pressade i ”Wheel Legs-ärendet”. Begär förlängd svarstid!

  JO-ämbetet har meddelat Payback Sverige, i egenskap av juridiskt ombud i ärendet kring kontroller och inträngande på privat område och väg i samband med Österlen Rumble Run, arrangerat av Wheel Legs MC, att polisen beviljats förlängd svarstid. Polismyndigheten i Skåne ska nu ha inkommit senast den 24 april med sitt yttrande.
 • 5 segrar på nio dagar för Bikervärlden och Payback Sverige!

  De senaste nio dagarna, 20-29 mars, har inneburit exempellösa framgångar för bikervärlden och för Payback Sveriges arbete.  Justitieombudsmannen har inlett tre olika utredningar gällande polismyndighetens arbete mot bikerkulturen. Payback Sverige har som juridiskt ombud företrätt Punisher MC, Wheel Legs MC och en enskild klubbansluten biker i ärenden som nu JO granskar.
 • JO öppnar den tredje utredningen på en vecka kring polisens arbete mot bikerkulturen!

  JO har beslutat inleda ytterligare en tredje utredning i ett ärende kring Polismyndigheternas arbete gentemot bikerkulturen där Payback Sverige varit juridiskt ombud. I det sista fallet handlar det om en enskild, klubbansluten biker som under en lång tid utsatts för omfattande trakassering, ofredande och förföljelse från Polismyndigheten i Jämtlands Län. Diarienummer: 1543-2012. Polismyndigheten ska ha […]
 • Lönedags – Medlemsavgiftsdax. Stöd Payback – Payback stödjer dig!

    Idag är det lönedag för många och finns det månne någon bättre investering än att satsa 200 kr på ett medlemskap i Payback Sverige eller 600 eller 1 000 i ett klubbmedlemsskap? Stöd Payback Sverige – Payback Sverige stödjer dig! Medlemsvillkor: http://www.payback.name/?page_id=4288 Extremt framgångsrik vecka som exempel på vad du får för medlemsavgiften: Såsom ett […]
 • Ännu en stor JO-anmälan färdigställd och inlämnad!

  Den JO-anmälan vi förannonserade förra veckan att vi arbetade med är nu färdigställd och postad. Ärendet berör en enskild, klubbansluten biker som utsatts för såväl långvariga och omfattande trakasserier och kontroller från polismyndighetens sida och dokumentationen är god. Personen tillhör inte någon medialt intressant klubb. Med ärendet söker vi få till en prövning av legaliteten […]
 • Den sanna bilden kring masskontrollen hos Wheel Legs MC nu överlämnad till JO!!

      Payback Sverige har som juridiskt ombud för Wheel Legs MC lämnat in svar på polismyndighetens yttrande kring masskontrollen kring Wheel Legs MC:s arrangemang Österlen Rumble Run. En enkel redogörelse över polisens svar samt om vilka uppgifter som nu redovisats till JO framgår nedan:
 • JO-anmälan av Polisövergreppen kring Punisher MC:s julfest nu fritt fram för media att granska!

  Ärendet kring polisövergreppen kring Punisher MC:s julfest är nu fritt fram att granska för media. JO-anmälan, med tillhörande dokumentation, som gjorts av Payback Sverige på uppdrag av Punisher MC och 26 festdeltagare har tilldelats diarienummer: 586-2012. Handläggare på JO-ämbetet är Peter Lidman. JO-anmälan ställdes direkt till Peter Lidman, då han även är handläggare i JO-granskningen […]
 • Ny JO-anmälan + Svenskt näringsliv pekar nu ut öststatsgrupper som hot!

  Parallellt med arbetet för att färdigställa EU-anmälan mot de nordiska staterna pågår den ordinarie Payback-verksamheten som vanligt. Denna vecka har det resulterat i en JO-anmälan av en polismyndighet och enskilda polismän för myndighetsövergrepp mot en biker. Det börjar bli en hel del graverande ärenden som ligger för beslut nu på JO-ämbetet där Payback är juridiskt […]
 • Bevis på JO:s och Polisens samverkan med media!

  Ett fall som i Augusti refererades på nedanstående sätt i Dalarnas Tidningar utgör ett uppenbart bevis för att polisen och JO, myndigheten som i sin tur skall granska polismyndigheten, på ett otillbörligt sätt samverkar med media för att tillse att en, enligt myndigheterna lämplig bild sprids i media kring bikerkulturen.
 • Payback och Marie fullföljer och kompletterar JO-anmälan mot Polisen!

  Payback Sverige och Marie har fullföljt och kompletterat JO-anmälan mot Polismyndigheten i Skåne. Komplettering utefter Polislagen
Sida 3 av 3«123