Bevis på JO:s och Polisens samverkan med media!

Ett fall som i Augusti refererades på nedanstående sätt i Dalarnas Tidningar utgör ett uppenbart bevis för att polisen och JO, myndigheten som i sin tur skall granska polismyndigheten, på ett otillbörligt sätt samverkar med media för att tillse att en, enligt myndigheterna lämplig bild sprids i media kring bikerkulturen.

Bakgrund 

Den 22 augusti kom ett mc-relaterat fall till Paybacks kännedom. Då publicerade nämligen Dalarnas Tidning en artikel om en falubo som kroppsvisiterats av polisen. En falubo hade anmält polisen för kränkande behandling då han kroppsvisiterats av polisen enbart utefter en tillknytning till en mc-klubb. Mannen hävdade att det råder föreningsfrihet i Sverige och att det faktum att han anses tillhöra en mc-klubb ger inte polisen rätt att stoppa och kontrollera honom.

Dalarnas Tidningar (DT) skriver att “Polispatrullens agerande grundades i de bestämmelser myndigheten har när det gäller arbete mot organiserad brottslighet. Störningsverksamhet, som ständiga kontroller av personer som öppet sympatiserar med exempelvis kriminella mc-gäng, är det led i det. Och JO finner ingen anledning att kritisera polisen för insatsen”. 

JO-beslutet

Payback, som inte på något sätt varit iblandad i fallet vare sig före eller efter, fann polisens uppgivna yttrande i saken intressan för det fortsatta arbetet för bikerkulturen och begärde enligt offentlighetsprincipen in samtliga handlingar i målet från JO. JO:s beslut, daterat 2011-05-23, var högst torftigt: “Handlingar har infodrats och granskats. Vad som har framkommit i ärendet ger inte tillräcklig anledning till ytterligare åtgärder eller uttalanden från JO:s sida”.

JO har förhindrat en framtida granskning i fallet

Polismyndighetens uttalande medföljde icke JO-beslutet varför Payback återigen begärde in handlingarna. Efter många påstötningar till olika tjänstemän erhöll Payback slutligen en beskrivning av ärendets behandling från JO:s sida där det klart och tydligt framgår att allt material från polismyndighetens sida som legat till grund för JO:s beslut körts i appersdestruktionen i samband med JO-beslutet av den 23 maj! Ett förfarande som omöjliggör en framtida granskning av det korrekta i  JO:s beslut!

Dalarnas Tidning har uppgifterna tre månader senare!

Tre månader efter JO:s beslut av den 23 maj, publicerar Dalarnas Tidningar den 22 augusti en artikel där de berättar hur polisens yttrande till JO var utformat!! Ett fullgott bevis på ett högst otillbörligt samarbete mellan JO, polismyndigheten och Dalarnas Tidningar.

Payback har begärt ut handlingarna från polismyndigheten men efter flera påstötningar fått svaret att handlingarna inte kan lämnas ut på grund av sekretess. Ett material som således DT tre månader efter JO-beslutet fått tillgång till, antingen genom sekretessbelagt material från polismyndigheten eller genom det uppgivna kasserade materialet från JO!??

Nya förfrågningarna om att få ta del av polismyndigheternas material från Paybacks sida kommer självklart att göras. Förfrågningar som brukar vara mer lyckosamma efter publicering om aktuella ärendens behandling..

Dalarnas Tidningar ett språkrör för polisen

Dalarnas Tidningar har en speciell redaktion som bara arbetar med brottslighet. Fyra journalister som går under beteckningen “Polisreporter” samt en journalist kategoriserad såsom “Länskriminalreporter”. Därutöver finns en speciellt “Fråga Polisen-forum” där polisman Stefan Dangardt, för övrigt ledamot i mc-organisationen SMC:s riksstyrelse samt Vice Ordförande i SMC Dalarna,  svarar på läsarnas frågor från en okritisk polisvinkel.

I de Etiska reglerna för press, radio och TV framgår ur regel 13: “Sträva efter att ge personer som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken. Sträva efter att återge alla parters ståndpunkt”.

I fallet med Dalarnas Tidningar kan vi se ett uppenbart bevis på en tidning som alltför intimt samarbetar med polismyndigheterna och därigenom ger avkall på alla regler om allsidighet i nyhetsraporteringen. Obalansen är total och helt i polisens favör!

JO:s ärendehandling:
jodtpolispd

Relaterad artikel:

http://www.dt.se/brottsplats/1.3828857-anmalan-mot-polisen-laggs-ner

Länk till: Brottsplats, Dalarnas Tidningar:
http://www.dt.se/brottsplats

Stefan Dangardt:
http://www.svmc.se/templates/Page.aspx?id=223
http://www.svmc.se/templates/Page.aspx?id=402

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin