Polisen hårt pressade även i Punisherärendet! Begär förlängd svarstid!

Efter att Polismyndigheten självmant förlängde svarstiden i Wheel Legs-ärendet hos JO med tre veckor har nu samma skånska polismyndighet begärt ytterligare två veckor för att inkomma med svar i ärendet kring julfesten hos Punisher MC. Den 26 mars utgick meddelandet att JO inlett utredning i ärendet. Det innebär att polisen redan haft åtta veckor på sig att formulera ett svar vilket således inte ansetts vara tillräckligt.

JO har i ärendet anmodat Polismyndigheten i Skåne att särskilt yttra sig över följande:

1. Vad var den rättsliga grunden för att a) beordra var och en av de berörda festdeltagarna att sätta sig på marken utomhus, b) inte låta dessa resa sig eller lämna platsen och c) använda våld i de fall ordern inte efterkoms?

2. Vad var den rättsliga grunden för att i förekommande fall belägga festdeltagare med handfängsel?

3. Vilka överväganden låg till grund för åtgärden att kroppsvisitera samtliga festdeltagare och vad var den rättsliga grunden för att fotografera dessa personer?

Länk till inlägg om ärendet kring julfesten hos Punisher MC:
http://www.payback.name/?p=5388

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin