• Bygglov eller ej? Staket/plank/stängsel och skyltar!

    Det mycket omfattande arbetet med att sammanställa materialet kring den kommande lagboken har inletts och kommer att pågå under hela 2016. Vi kommer här att publicera ett urval av texter under året. Vissa korta, andra längre och därutöver några övergripande juridiska texter. En del texter är nya och andra har uppdaterats och redigerats för att […]
  • SEGER! JO utdelar allvarlig kritik mot kommun i tavelärendet!

    Bakgrund För bikerkulturen är ärenden rörande klubbfastigheter, västar och klubbhusskyltar och tavlor av särskilt stort symbolvärde. Det är därför av största vikt att försvara dessa lagstadgade rättigheter när myndigheter eller kommuner försöker tumma på lagen. I Eskilstuna har kommunen tidigare drivit frågan om införandet av ett kommunalt västförbud. Förbudet överklagades av enskild person i Paybacks regi […]
  • Payback sätter ner foten – Begär och får genmäle i tavelärendet!

    Under onsdagen publicerades en artikel om ett tavelärende i tidningen Folket som inte innehöll många rätt. Då artikeln berörde ett ärende där Payback Sverige är juridiskt ombud kontaktade vi tidningen och begärde genmäle. Den ansvarige utgivaren beviljade snabbt vårt önskemål varefter en mer nyanserad, om än inte fullständig, artikel nu publicerats. Länk till artikeln: http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.1363913 […]