• SEGER! JO utdelar allvarlig kritik mot kommun i tavelärendet!

    Bakgrund För bikerkulturen är ärenden rörande klubbfastigheter, västar och klubbhusskyltar och tavlor av särskilt stort symbolvärde. Det är därför av största vikt att försvara dessa lagstadgade rättigheter när myndigheter eller kommuner försöker tumma på lagen. I Eskilstuna har kommunen tidigare drivit frågan om införandet av ett kommunalt västförbud. Förbudet överklagades av enskild person i Paybacks regi […]
  • Eskilstuna kommun besvarade inte JO:s frågor! Åläggs att inkomma med förnyat yttrande!

    Eskilstuna kommun, och i detta ärendet specifikt Stadsbyggnadsnämnden fortsätter att uppvisa ett totalt förakt för lag, ordning och myndigheter. Stadsbyggnadsnämnden skulle senast den 12 november inkommt med ett fullödigt svar till JO rörande orsaken till att nämnden i strid med Förvaltningslagen inte utförde rätttidsprövning av inkommen inhibitionsbegäran och överklagande och därefter skickade dokumenten vidare till […]