• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Nytt hot mot kulturen! Krav på kassaapparat samt kunskapsprov för serveringsansvariga!

Nytt hot mot kulturen! Krav på kassaapparat samt kunskapsprov för serveringsansvariga!

Deltaträffen läggs ner efter 32 år!

Deltaträffen som arrangerats av Bushmen Riders MC läggs ner efter 32 år. Träffgeneralen Eric Tjärnberg kommenterar saken med att ”Det är helt sjukt tråkigt” och anledningen står att söka i att det helt enkelt blir för dyrt framöver.

Krav på kassaapparat och genomförda kunskapsprov

Ur artikeln framgår följande:

På alkoholenheten vid Sundsvall kommun menar man att träffen måste ses som ett arrangemang för allmänheten och inte en träff för ett slutet sällskap. Det innebär också att det finns vissa regler som ska följas.

– Vi måste se till att vi följer lagstiftningen på det här området, säger Ruth Jonsson, handläggare på alkoholenheten vid Sundsvalls kommun.

För klubben innebär det att medlemmar måste genomgå kunskapsprov för att få de tillstånd som krävs. Klubben måste också hyra kassaapparater för tillställningen och Ruth Jonsson förklarar att samma regler gäller alla.

Ett hot som kommer att beröra alla arrangörer!

Det är självklart ingen tillfällighet att kommunen helt plötsligt ändrar förutsättningarna och ställer nya och hårdare krav på ett mc-evenemang. När något nytt negativt inträffar inom mc-världen är det alltid samma pyjamasblå aktör som varit framme och pratat så kallat förnuft med kommun eller andra aktörer.

Kraven på kassaapparat och kunskapsprov för serveringspersonal och ansvariga är svåra att uppfylla. Det ställs krav på certifierade kassaregister vilket blir en dyr affär och vad avser kunskapsproven finns flera andra aspekter att väga in förutom kostnaden för det enskilda provet. Vi citerar: För att få serveringstillstånd enligt den nya alkohollagen ska den sökande, utöver att visa att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att bedriva verksamheten, genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter.

Personlig lämplighet i centrum

Under kraven på lämplighet ska du kunna bevisa fullt ut hur finansieringen av verksamheten gått till och inte minst bedöms din personliga lämplighet där polisens yttrande spelar en väsentlig roll vilket visat sig i ett antal bikerrelateradde ärenden. Medlemskap i olika föreningar spelar en väsentlig roll i sammanhanget vilket gör att om kommunerna efter polisära påtryckningar går in och granskar alla evenemang med bikeranknytning så kommer åtskilliga fler att få problem framöver.

Polisens två verktyg för att avskaffa mc-evenemang

Polisen har således skaffat sig två olika verktyg härmed att avskaffa och sätta stopp för olika mc-evenemang:

1. Bevakningskostnaden. Ett verktyg polisen använder maktfullkomligt då de själva bestämmer vilka resurser som varje arrangemang i form av polispesonal kräver och därvid den totala kostnaden.

2. Krav på certifierade kassaregister och kunskapsprov där den personliga lämpligheten spelar en väsentlig roll.

Länk till artikel:
http://st.nu/medelpad/timra/1.5673076-hojakarnas-uppskattade-deltatraff-gar-i-graven

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin