• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige och Solstadens Motorsport svarar Karlstads kommun angående fastighetsförsäkring!

Payback Sverige och Solstadens Motorsport svarar Karlstads kommun angående fastighetsförsäkring!

payback_Support12_v3

Medialt utspel av Karlstads kommun framkallade ingen brådska

Karlstads Kommun gjorde för cirka 14 dagar sedan ett medialt utspel och skickade samtidigt ett brev till Payback Sveriges vice ordförande, advokat Ismo Salmi där de ifrågasatte om Solstadens Motorsport tecknat försäkring för den fastighet de numer hyr direkt av Karlstads Kommun. Kommunen menade att det annars förelåg skäl för uppsägning av kontraktet som ger Solstadens Motorsport möjligheten att sitta kvar ända fram tills 2026.

Då kommunen inte tidigare besvarat frågan om legaliteten av uppsägningen utan tvingat fram en fastställelsetalan i tinget då de inte besvarade frågeställningen trots två påstötningar förelåg ingen brådska i sak varför svaret dröjt till tisdagen.

Uppenbar okunskap och inkompetens från kommun och polis sida i ärendet

Svaret består av två delar som Karlstads Kommun enkelt kunnat funnit ut svaret kring om de omgett sig med goda rådgivare och jurister vilket de i detta ärende inte gjort utan de medhjälpare de äger i ärendet består av polisen och jurister med uppenbara kunskapsbrister.

1. En hyresgäst kan inte teckna en försäkring på en fastighet de icke är juridisk ägare till ett faktum som en kompetent jurist självklart känner till. Det innebär också att ett sådant krav i ett kontrakt skulle komma att bli förklarat såsom oskäligt och därmed i förlängningen ogiltigt ifall en fastighetsägare skulle anföra kontraktsvillkoret emot hyresgästen.

2. Den tidigare fastighetsägaren åtog sig därför att hålla fastigheten försäkrad via ett tilläggsavtal tecknat i mars 2011 i vilket den tidigare punkten i hyresavtalet ströks. Att inte kommunens medarbetare tagit reda på dessa fakta tyder på en icke föraktlig andel inkompetens vilket ofta är fallet när kommunpolitiker och tjänstemän tvingas agera springpojkar och göra skitjobbet till polisen i ärende de saknar kompetens till.

Payback och Solstadens svarsbrev

Mer info kommer om både Karlstadsärendet samt ärendet kring Tragisk MC senare i veckan.

En liten anekdot och kuriosa

Bängen trålar heter en välkänd låt av Nationalteatern. En liten rolig sak i sammanhanget kring polisens olaga registrering av romer är att bängen, som är slang för polisen, också är äldre svensk slang för ”djävul” från romani (zigenarspråket) beng med samma betydelse…

http://sv.wiktionary.org/wiki/b%C3%A4ng

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin