• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Det största och viktigaste bikerärendet någonsin har nu färdigställts och inlämnats till Justitiekanslern!

Det största och viktigaste bikerärendet någonsin har nu färdigställts och inlämnats till Justitiekanslern!

Bakgrund

Under framförallt 2019 har fyra bikerklubbar samlat juridiskt material som utgör negativ särbehandling mot bikers och därefter överlämnat till Payback Sverige. Payback Sverige har i sin tur sammanställt materialet och skrivit ett omfattande skadeståndsyrkande till JK å de fyra klubbarnas vägnar, Justitiekanslerns diarienummer: 3948-20-4.3.2.

Materialet omfattar många olika ärenden av negativ särbehandlingsart samt hänvisar även till de JK-ärenden som tidigare fastslagit att polisen i sitt arbete mot bikers brutit mot såväl Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt mot Europadomstolens domslut i ärendet Gillan och Quinton mot Storbrittanien.

Vi tar nu kampen för våra rättigheter till en högre nivå och använder oss av EU-rätten och Europakonventionen!

Payback insåg för några år sedan att det kvittar hur många gånger vi vinner JO- eller JK-ärenden för Polisen bryr sig inte om kritiken och besluten utan fortsätter arbeta på samma sätt mot bikers, precis som ingenting har hänt eftersom de inte drabbas av ytterligare sanktioner än kritik.

Därför la vi medvetet om strategin med sikte på att få Polisen fälld för brott mot Europakonventionen och ett specifikt domslut från Europadomstolen. Ett medvetet val för att kunna föra upp kampen om våra rättigheter till en betydligt högre och allvarligare nivå!

Denna anmälan representerar ett totalt nytänkande och avser diskriminering och trakassering på hög Europanivå!

Det nya i detta ärende inte bara omfattningen på ärendet utan att vi inte bara anför brott mot enskilda paragrafer i svensk lag utan vi anmäler för diskriminering och trakassering enligt Europakonventionen såväl som utefter EU-rätten och Stadgan för de grundläggande rättigheterna. För alla ärendena bygger på Polisinsatser mot bikers eller bikerklubbar på grund av föreningstillhörighet.

För efter 1000-tals timmar letande i olika former av olika EU-dokument samt genomläsande av centrala böcker kring Europarätt har vi nu utefter våra fynd sammanställt ett specialutformat skadeståndsyrkande till Justitie-kanslern.

För det finns dokument som påvisar att diskrimineringsartikeln i Europakonventionen via specifik lista också avser organisationer och medlemskap i föreningar.

Det finns dokument som visar att trakassering faller direkt under rätten till privatliv i artikel 8 i Europa-konventionen för mänskliga rättigheter.

Och varje artikel i Europakonventionen har sin motsvarighet i den Europeiska Unionens Stadga om de grundläggande rättigheterna, det vill säga inom EU-rätten. En stadga som gäller lika med eller högre än till och med Europakonventionen. Både Europakonventionen och den Europeiska Unionens stadga har därför använts i anmälan.

Vi har nu fört upp kampen för våra rättigheter på Europanivå vilket aldrig tidigare gjorts inom bikerkulturen! Det vi inte kan åstadkomma genom användande av svensk lag måste istället genomföras via de juridiska europeiska verktyg som finns.

Det första mycket arbetskrävande steget i Paybacks strategi för de kommande åren har därvid verkställts och flera steg väntar efterhand och kommer självklart att presenteras när som de har tagits.

Payback gör skillnad! Stöd Payback – Payback stödjer dig!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin