• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Varför tåla de så illa de vilda fåglarnas flykt? En text om varför bikers är så hatade!

Varför tåla de så illa de vilda fåglarnas flykt? En text om varför bikers är så hatade!

Bakgrund

För att nå ut till folk bortom bikerkulturen krävs det flera olika former av texter. Ibland når man ut med den rena sanningen i form av genmälen där man bevisar att den man riktar genmälet till far med osanning genom att man länkar till sanningen. Ibland når man andra människor genom att enkelt förklara företeelser inom bikerkulturen som misstänkliggjorts av media och polis.

Ett tredje sätt kan vara att smyga in och placera bikers i ett vidare sammanhang, i en större (historik) kontext där flera andra liknande grupper också kan förekomma. En mer skönlitterär text. Detta sista har Payback varit dåliga på varför vi ämnar förbättra oss i ett försök att nå ut vidare och bredare. För alla metoder är bra utom de dåliga, och vilka som är dåliga vet vi blott genom att pröva alla metoder.

Utgångspunkt för nedanstående text är ett citat från den finlandssvenska poeten Elmer Diktonius som samtidigt bildar rubrik för artikeln:

Blott tama fåglar längtar – Vilda fåglar flyger!”

Frihetsälskande folk och personer har genom alla tider varit förföljda, bannlysta och utstötta. De har inte förföljts för att de varit kriminella och begått brott. De har kriminaliserats för att de varit fria, frilevande.

För fria individer och grupper är farliga och hotar själva samhällets bestående. Ty friheten har krossat imperium, betvingat diktaturer och vunnit världskrig. Vinner den rot kan inget den besegra. Vare sig kärnvapen, propaganda eller krigsmakt kan tysta det folk som smakat friheten. Därför och enbart därför måste idébärararna förföljas, tämjas och slutligt förgöras innan de besmittar tamboskapen. Innan de inspirerar de tama fåglarna att odla vingar och fritt svingar sig i vinden.

Frihetens varelser har haft många namn, gestalter och skepnader genom historiens lopp. Vi är det fria, vilda och otämjda.Vi är vildfågeln mot skyn. Vi är de ylande, rusande vargarna i skogen. Vi är beduinerna fritt strövande i öknen. Vi är de präriesprängande indianerna. Vi är de över Asiens slätter framrusande barbarerna – mongolerna. Vi är de oupptäckta stammarna i ur- och regnskogen. Vi är de ständigt hemlösa zigenarna (romerna) i vagnar längs okända vägar. Vi är bikers vilt framrusande genom tiden och livet. Det är vi som är de vilda fåglarna som flyger över skyn!

Vi är obetvingliga, vi är ohejdbara. Vi är de vilt levande och galna. Vi är de sista heliga. Vi är de alltigenom fria. Vi älskar med vinden. Vi trotsar och rider på stormen. Vi erövrar skogarna och skördar fälten. Vi rasar över bergen och sjunker igenom dalarna. Vi kör rätt in i solen och betvingar regnet. Vi korsar helvetet, nedkämpar demonerna, skrattar med gudarna och festar med änglarna.

De tama fåglarna kommer aldrig lyfta mot skyn. De hatar bikers och själva frihetens idé. De är vingklippta ock skola för alltid längtande och drömlöst markbundna, släpa sig fram emot sin egen död. Därför tåler de så illa de vilda fåglarnas flykt! Därför, hatar de bikers.

Så för vår frihets skull måste också vi bikers släpa vårt kors på Golgata och förhånas, bespottas, stenas av pöbeln. För att slutligen dö. Ty för friheten må vi kämpa och för friheten må vi dö.

Men vad är döden? Den är ingenting. Den betyder ingenting. Den är blott det pris vi betala får, för friheten att vara det och de vi är.

Vi är bikers och vi kommer att dö bikers. Och, det är inte ett förbannat dugg ni kan göra åt det! Live with it!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin