• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen medger att de för fjärde gången brutit mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt Europadomstolens domslut i arbetet mot bikers!!

Polisen medger att de för fjärde gången brutit mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt Europadomstolens domslut i arbetet mot bikers!!

JK har tidigare tre gånger under två år fastslagit att Polisen brutit mot de mänskliga rättigheterna samt mot en Europadomstols dom!

JK har tre gånger de senaste två åren fastslagit att Polisen brutit mot artikel 8 om rätten till privatliv samt för att handlat i strid med Europadomstolens domslut i fallet med Gillan och Quinton mot Storbrittanien. Samtliga fall har drivits av Payback och samtliga fall har avsett bikers!

Polisen medger nu att de för fjärde gången, i två delar, brutit mot säväl Europakonventionen som Europadomstolens domslut!

JK-ärende 1979-20-4.3.2: Polisen stoppar en klubbansluten biker. Polisen beordrar honom ut ur bilen varvid han frågar om han är brottsmisstänkt vilket en av poliserna säger att han inte är i dagsläget. Därefter vidtar polisen direkt kroppsvisitation av bikern och genomsöker hans fordon varefter frågor kring bikerns föreningstillhörighet påbörjas. 

Payback Sverige har som juridiskt ombud yrkat skadestånd för brott mot Europakonventionen, artikel 8 om rätten till privatliv, samt yrkat att JK fastslår att polisingripandet också strider mot Europadomstolens domslut Gillan och Qinton mot Storbrittanien då både kroppsvisitationen och genomsökningen av hans fordon skett endast utefter bikerns föreningstillhörighet.

Polisen har nu inkommit med sitt yttrande till JK och medger att både verkställandet av kroppsvisitationen samt genomsökningen av fordonet strider mot artikel 8 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt mot Europadomstolens domslut i målet Gillan och Quinton mot Storbrittaninen, no 4158/05.

JK ska nu fatta beslut i ärendet men då Polisen redan medgett att insatsen skett i strid med Europakonventionen såväl som Europadomstolens dom så kommer JK att fastställa att så skett.

Länkar till de tre tidigare ärendena:

Ärende 1

Ärende 2

Ärende 3

Payback gör skillnad – Stöd Payback! Gå med som betalande medlemmar!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin