LÄS! Fyra anledningar till att alla borde vara medlemmar i Payback!

Annons1.PDF

Bakgrund

Payback har tidigare skrivit om märkesförbud i Tyskland, förbud mot 26 klubbar i Australien och planer på att utöka den redan svårt rättsvidriga ”rockerlagstiftningen” i Danmark. Se: http://www.payback.name/?p=18468 

http://payback.name/partierna-i-danmark-har-avtalat-om-att-utvidga-rockerlagen-samt-att-genomfora-35-mycket-allvarliga-sarbehandlingar-av-bikers/

http://payback.name/forbud-i-tyskland-mot-alla-former-av-marken-och-accessoarer-relaterade-till-klubb-eller-support-galler-aven-besokare-resenarer-m-fl-i-tyskland/

Payback Sverige får för varje år allt fler enskilda medlemmar och medlemsklubbar vilket är alldeles utmärkt! Tyvärr går ökningen dock inte tillräckligt snabb då omvärldens syn på och förhållande gentemot bikerklubbar håller på att förändras negativt i ett allt mer accelererande tempo. Därav denna artikel. (Det är självklart lika viktigt att antalet enskilda medlemmar ökar men då vi självklart inte redovisar enskilda medlemmar offentligt så är de uppgifterna inte synliga gentemot media, politiker och myndigheter).

Bikerkulturen har aldrig behövt Payback så mycket som nu. Payback har tagit fram juridiska, effektiva verktyg för att stå emot alla försök till kriminalisering av kulturen och arbetar under 2017 med att ytterligare förstärka materialet med forskningsmässiga belägg för att bikerklubbarna inte är kriminella organisationer! För att kunna motverka alla former av förslag riktade mot att förbjuda klubbar och eller ryggmärken så behöver vi ha skapat en stor fakta- och forskningsbank vilket vi arbetar på för att vara redo att gå till strid med.

Fyra viktiga anledningar till att gå med i Payback Sverige redan idag!

1. Det alltmer ökade hoten mot bikers och bikerklubbars rätt att finnas till! 

Det sker ett allt mer ökande samarbete mellan olika länder brottsbekämpande myndigheter riktade till stor del mot mc-klubbar. Det sker även ett ökat utbyte av information såväl som att samarbete fördjupas mellan Europol (EU:s polismyndighet), FBI samt via enskilda polisers medverkan i den internationella polisorganisationen riktad enbart mot motorcykelklubbar.

Bevis för att klimatet hårdnar syns på de olika lagstiftningar som riktats direkt mot mc-klubbar de senaste åren i Australien, Tyskland och Danmark. Förbud mot 26 olika klubbar i Australien, förbud mot alla former av märken, dekaler och synliga tatueringar riktade mot tre olika klubbar och deras supporter klubbar samt utvidgad rockerlag och 35 andra skarpa förslag för att begränsa fri- och rättigheter i Danmark.

Sverige är inte på något sätt undantaget från riskerna att drabbas av samma sorters lagstiftning. Det höjs allt fler röster för ett förbud mot mc-klubbar och märken m.m. även i Sverige! Polisen är hårt pressade av dåliga resultat inte minst mot mc-klubbar då klubbarna inte är kriminella och återupprepar ständigt att de vill ha ett direkt förbud via mediakampanjer.

Den dag ett direkt förbudsförslag läggs är det försent att stärka Payback. Förstärkningen måste redan ha skett så att Payback som organisation då kan stå upp manstarkt och med kraften av de mångas stöd i ryggen försvara bikers rätt att existera i en alltmer bikerfientlig värld. Då det finns cirka 300 bikerklubbar i Sverigemodellen behöver vi stöd av åtminstone 200 medlemsklubbar för att inför media, politiker och polis framstå som en trovärdig motpart när olika former av kriminaliseringsförslag kommer! För de kommer om vi inte inom ett par års tid lyckats vända hela förföljelsen mot bikerkulturen!

2. Payback är en fackförening för mc-klubbar

Payback Sverige är fackföreningen för alla bikers när det gäller all form av negativ särbehandling. Den eller de som utsätts vänder sig till Payback för att få hjälp i form av instruktioner, råd eller direkt juridisk hjälp.

Till en fackförening betalar man i förskott. Du väntar inte till problemen knackar på dörren utan betalar för att fackföreningen ska ta fram verktyg, information och ha juridisk beredskap för alla former av problem inom sitt område. För det kostar att ta fram verktyg som en speciell lagbok för bikers, att ta fram informationsmaterial kring bikers att använda mot myndighet, allmänhet och media i form av böcker och motartiklar m.m. Det kostar att hålla jourtelefon för bikers. Kostnader som ska täckas av medlemsavgifter.

Ni har kanske idag inga problem idag med myndigheter m.m. Du/ni har kanske inte heller någonsin haft några problem med myndigheter och tror därför att Payback är för andra. Det som Payback arbetar för kommer aldrig att drabba er.

Under Paybacks verksamhetsår har vi haft många sådana ärenden både från klubbar och enskilda som efter många år av lugn plötsligt drabbas. Ingen är immun! Bara för att ni inte drabbats än har ni ingen garanti för att ni inte kommer att drabbas. Det vittnar ett flertal ärenden om.

Därför – medlemskap i Payback Sverige! För att förebygga, för att motverka och för att försäkra er om hjälp när myndigheterna knackar på dörren!

3. Solidaritet med förföljda bikers och bikerklubbar

Ni som läser detta tillhör bikerkulturen. Bikerkulturen är ett brödraskap, i den större meningen, som bygger på att man stödjer varandra. Därav styrkan i bikerkulturen. Man ställer upp för varandra och gör allt eller vad man kan för att hjälpa och stötta andra bikers!

Payback är en självklar del av bikerkulturen. Bikers som hjälper bikers med juridiska eller mediala ärenden.

En självklar del i att vara bikers och bikerklubb är att man stöttar andra bikers och bikerklubbar som har det svårt. genom medlemskap finansierar du Payback som i sin tur hjälper bikers! Det handlar om brödraskap! Det handlar om lojalitet med de bikers och bikerklubbar som har det svårigheter! Det handlar om solidaritet! Det handlar om allt som bikerkulturen står för!

4. Självklart att stödja de som arbetar för bikerkulturens överlevnad!

Nyligen deltog undertecknad i ett informationsmöte. En av deltagarna ställde frågan om antalet medlemsklubbar i Payback vid tillfället.

Han tänkte efter ett ögonblick för att därefter säga: Det är självklart att stödja Payback! Payback arbetar ju för bikerkulturens överlevnad och det är därför självklart att alla inom bikerkulturen ska stödja Payback! Jag kan inte förstå varför alla inte gör det! Det handlar om sammanhållning! Det är riktigt dåligt att inte alla är med! 

Vi avrundar med en förhoppning att många fler enskilda men än, viktigare då det syns offentligt, klubbar går med i Payback och offentligt påvisar hur starkt stöd Payback har i bikerkulturen! Att Payback företräder alla klubbar. Så att Payback med en tung och dånande röst kan stå upp för bikers fri- och rättigheter!

Så gå med i Payback och gå med idag! 200 kr för enskilda och 1 000 kr för klubbar inbetalas på antingen bankgiro: 803-9851 eller via Swish, nummer:
12 34 68 89 90 Ange namn och adress!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin