View Post

Polisen har utefter JO-anmälan inlett en polisutredning kring tjänstefel i samband med polisinsatsen mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva!

Positivt överraskad av polisutredning! Ibland blir en lite överraskad! Idag damp det in ett brev från Polisregion Nord som berättade om att Polisen själva beslutat inleda en polisutredning avseende tjänstefel inklusive grovt m.m. ikring polisens insats mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva. Detta är ett helt nytt fenomen som vi inte tidigare varit med om …

View Post

JO-anmälan inlämnad för polisinsatsen mot Hells Angels MC Luleå kräftskiva! Tredje JO-anmälan på drygt tre veckor!

Bakgrund Payback Sverige har som juridiskt ombud sammanställt och insänt JO-anmälan rörande polisinsatsen mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva för inbjudna gäster. Anmälan har fått diarienummer: 7065-2017 JO-anmälan är den tredje inom knappt tre veckor där Payback som juridiskt ombud gjort JO-anmälningar över bikerövergrepp. Om Polisinsatsen Den 9 september 2017 höll Hells Angels MC Luleå en …

View Post

Bevis på att Polisen återigen ljuger i bikerärende och media hjälper till att täcka upp lögnerna! Här är beslagsprotokollet från razzian mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva!

Bakgrund Polisen har tidigare gått ut i media med uppgifter om att de beslagtagit narkotika på klubbens fastighet och en åtelkamera utomhus för övervakning i samband med razzian mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva. Så är inte fallet. Polisen har medvetet ljugit för media och fört dem bakom ljuset! Då flertalet artiklar i NSD och …

Trendbrott!? Media publicerar alternativa berättelser till fördel för bikers och är öppet kritiska till Polisinsatsen mot Hells Angels MC:s kräftskiva!

Trendbrott i mediabevakningen kring polistillslaget mot Hells Angels MC! Husrannsakningen mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva har inneburit en sorts medialt trend- och genombrott. För första gången så har media öppet antagit en för bikers antingen positiv inställning eller en neutral ställning. Tack vare en massiv mediatäckning så har en bild av en märkligt tänkande …

View Post

Svensk Television intervjuar Payback Sveriges talesman, advokat Ismo Salmi, om polistillslaget mot Hells Angels MC Luleå! Och Payback ger svar på tal angående polisresultatet!

SVT intervjuar Paybacks talesman, advokat Ismo Salmi! Svensk Television har intervjuat Payback Sveriges vice ordförande, advokat Ismo Salmi rörande polistillslaget mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva. Ismo Salmi uttalar förtjänstfullt följande i intervjun: – Vi har fått i uppdrag att göra en JO-anmälan mot polisen avseende det här tillslaget och därutöver utreda om det finns …

View Post

Polisinsatsen mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva var betydligt större än polisen uppgett!

Polistillslaget betydligt större än nyhetsrapportering uppgett! Polisens tillslag mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva, för inbjudna vänner, var betydligt större än vad som rapporterats i media. Cirka 40 poliser fanns på plats samt därutöver tre personer från Kronofogden. Polisen anlände i 5 bussar och cirka 10 personbilar därutöver, såväl målade som civila! Även helikopter och …

View Post

Polisen hårdbevakade även Hells Angels MC Luleås kräftskiva 2016 för vänner och bekanta medan folk på andra håll blev misshandlade!

Polisen hårdbevakade kräftskiva för vänner och bekanta på mc-klubb medan folk på andra håll blev misshandlade! Med anledning av lördagens polistillslag mot Hells Angels MC Luleå finns det all anledning att uppmärksamma hur polisen agerade under samma kräftskiva för inbjudna vänner 2016. Därför publicerar vi återigen ett vittnesmål från ifjor. Förföljelse och trakasserier mot mc-klubben? …