• Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid begäran!

  Då vi förra gången publicerade denna artikel blev det något tekniskt fel på länken som därmed inte ledde läsarna rätt. Vi har nu rättat till problemet och återpublicerar därför artikeln. Bilden ovan utgör sidhuvudet på ett sådant dokument som polisen är skyldig att utlämna enligt Polislagen! Sammanfattning Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att […]
 • Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid begäran!

  Bilden ovan utgör sidhuvudet på ett sådant dokument som polisen är skyldig att utlämna enligt Polislagen! Sammanfattning Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att upprätta samt utlämna protokoll efter begäran enligt Polislag 27 och Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling. Polisens Händelserapporter uppfyller däremot inte lagens krav på protokoll enligt ovanstående paragrafer oavsett […]
 • Polisens Protokollskyldighet

  Bilden ovan utgör sidhuvudet på ett sådant dokument som polisen är skyldig att utlämna enligt Polislagen! Sammanfattning Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att upprätta samt utlämna protokoll efter begäran enligt Polislag 27 och Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling. Polisens Händelserapporter uppfyller inte lagens krav på protokoll enligt ovanstående paragrafer. Rättsläge Polislagen […]
 • Olaga kontroll och husrannsakan på grund av väst och supporttröja!

  Olaga kontroll och husrannsakan på grund av väst och supporttröja! Fredagen 28 augusti 2015 var jag och min sambo på väg neråt i landet för gå ut och luncha med min chef. I höjd med Gislaved såg jag att polisen kom upp bakom mig och i samma stund som jag berättade för sambon att vi kommer bli […]
 • Allt om kommande PL 27-anmälan!

  PL 27-anmälan Payback har tidigare under året uppmanat klubbarna att begära ut PL 27-protokoll (Polislagen 27) vid varje kontrolltillfälle, från polisen. Vi har även uppmanat klubbarna att samla materialet och skicka in det till Payback efter årets slut så vi kan driva ett stort ärende mot olaga poliskontroller. Blir anmälningsunderlaget tillräckligt omfattande bevisar det att […]
 • Att Agera istället för att Reagera! Nu går vi på offensiven! Paybacks arbete mot myndighetsövergrepp! Del 6

  Historiskt sett har bikerkampen handlat om att reagera på myndighetsövergrepp! Allt bikerorganisationsarbete i Sverige har historiskt sett handlat om att reagera på oförrätter från myndigheter via skrivelser och/eller anmälningar för legalitetsprövning av felande myndighets insatser gentemot bikers. För första gången ser vi nu ett nytt och annat handlingsmönster träda fram från bikerkulturens sida. Vi reagerar […]
 • Expressen fortsätter att skriva om Payback och PL 27-aktionen!

  Expressen fortsätter idag rapporteringen kring det tidigare referade ärendet där Payback utmålas som en fara för nationens säkerhet. Även idag skrivs en hel del om Payback-aktionen att begära ut PL 27. Payback Sveriges presstalesman, vice ordförande advokat Ismo Salmi kommer nu att kontakta Expressen för genmäle. Syftet är inte att kartlägga poliser! Syftet är och […]
 • Experter håller med Payback: Polisen ska lämna ut uppgifter enligt PL 27! Polisen kan inte plocka russinen ur kakan och kasta resterna!

  GP skriver under onsdagen om det ärendet där Paybacks arbete klassas som en fara för rikets säkerhet. Ett ärende som vi skrev om så sent som under tisdagen. Vi känner oss föranledda att kommentera saken då Payback Sverige omskrivs i artikeln samt för att påtala konkreta fakta i saken.
 • Komplettering klar och Registreringskontroll av bikers nu inledd av SIN!

  Komplettering klar och Registerkontroll inledd! Payback Sverige har nu kompletterat vår anmälan angående bikerkulturens begäran om registerkontroll med erforderliga handlingar och erhållit bekräftelse från Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) att handlingar såväl inkommit som godtagits varvid handläggningen av ärendet nu påbörjas. Nämnden gör oss uppmärksammadade på att nämnden har långa handläggningstider men även på att nämnden har […]
 • Mycket viktigt! Historisk utredning kring bikerregistreringarna nu inledd efter Paybacks gruppanmälan!

  208 ärenden inledda! Payback Sverige uppmanade enskilda bikers och bikerklubbar att insända fullmakt med begäran om Registerkontroll och följande skadestånsbegäran till Payback den 5 februari 2014. Efter att ha fullmakterna inkommit och Payback Sverige skrivit en övergripande anmälan har nu Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden meddelat att nämnden lagt upp ett ärende för varje person, sammantaget 208 […]
 • Begär ut PL 27 och ifrågasätt lagstöd vid varje kontrolltillfälle!

    Payback Sverige har vid tidigare tillfälle uppmanat bikers och bikerklubbar att begära ut PL 27 och insända till Payback tillsammans med fullmakt, senast vid årsskiftet. Vi kommer under året att med jämna mellanrum påminna om saken så alla tar ärendet på största allvar och ställer upp för kulturen i detta ytterst viktiga ärende! Utskrivningsbara […]