Allt om kommande PL 27-anmälan!

nyannons2jpeg

PL 27-anmälan

Payback har tidigare under året uppmanat klubbarna att begära ut PL 27-protokoll (Polislagen 27) vid varje kontrolltillfälle, från polisen. Vi har även uppmanat klubbarna att samla materialet och skicka in det till Payback efter årets slut så vi kan driva ett stort ärende mot olaga poliskontroller. Blir anmälningsunderlaget tillräckligt omfattande bevisar det att kontrollerna är systematiskt förekommande och endast sker i avsikt att trakassera och registrera bikers.

Fullmaktskrav

För att kunna driva olika former av juridiska ärenden och anmälningar krävs alltid fullmakt för det juridiska ombudet. Sist i artikeln finns en länk till fullmakt + händelseanmälan.

Händelseanmälan – om PL 27 – protokollet inte stämmer med verkligt händelseförlopp!

Har allt gått till som det står i PL 27-protokollet så behöver vi bara undertecknad fullmakt, antingen från klubben eller från den enskilda medlemmen, beroende på vem eller vilka som anmäler och skickar in materialet.

Har polisen däremot uppgett felaktiga uppgifter eller om andra saker kring kontrollen varit annorlunda så behöver vi både undertecknad fullmakt samt en med enkla ord ifylld händelseanmälan så vi har korrekta uppgifter. Adress framgår i det länkade materialet.

Länk till Händelseanmälan + Fullmakt:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/Kombinerad-H%C3%A4ndelseanm%C3%A4lan-och-Fullmakt.pdf

Polisen låtsas att de inte vet vad ett PL 27-protokoll är? Lögn och förbannad dikt!

Rapporter har inkommit från bikers under året om att polisen spelar oförstående och påstår att de aldrig hört talas om PL 27-protokoll och därför inte kan lämna ut sådant.

Allt sådant snack är lögn och förbannad dikt ifrån Polisens sida! Polislagen är den lagstiftning som reglerar hela polisens verksamhet och PL 27 är en av dessa paragrafer som tydligt och klart utsäger att Polisen har en absolut skyldighet att lämna ut protokoll över de åtgärder och insatser de företar utefter polislagen såsom kropppsvisitation, legitimationskontroll, genomsökning av fordon, husrannsakan m.m.

Här nedan följer vad polisen har skyldighet att uppge för uppgifter när du begär protokoll enligt Polislag 27:

Av protokollet ska det framgå
1. Vem som har fattat beslutet om ingripandet,
2. Grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
3. Vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. Vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. Tiden för ingripandet samt
6. Vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.

Kortfattat om vad som gäller för alla företeelser kring kontroller. Skriv ut och ha med dig på hoj eller i bil:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/illegalt.pdf

Stöd Payback – Payback stödjer dig!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin