• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Att Agera istället för att Reagera! Nu går vi på offensiven! Paybacks arbete mot myndighetsövergrepp! Del 6

Att Agera istället för att Reagera! Nu går vi på offensiven! Paybacks arbete mot myndighetsövergrepp! Del 6

nyannons2jpeg

Historiskt sett har bikerkampen handlat om att reagera på myndighetsövergrepp!

Allt bikerorganisationsarbete i Sverige har historiskt sett handlat om att reagera på oförrätter från myndigheter via skrivelser och/eller anmälningar för legalitetsprövning av felande myndighets insatser gentemot bikers.

För första gången ser vi nu ett nytt och annat handlingsmönster träda fram från bikerkulturens sida. Vi reagerar inte bara längre utan vi tar för första gången egna initiativ och går på offensiven. I ljuset av detta ska också polisens skrivelser om att Payback hotar polisens verksamhet tolkas. Vi har börjat att agera istället för att bara reagera!

Vad lägger vi då in i agera istället för att reagera?

För att finna rätt arbetsmetoder inom  ett område, såsom inom kampen för återupprättandet av bikerkulturens fri- och rättigheter, behöver man helt enkelt arbeta med ämnet för att till slut finna ut på vilket sätt man agerar kraftfullast och effektivast. Vi ska ju hela tiden betänka att inget land i världen har i princip vunnit en sådan kamp gentemot myndigheterna förut. Det finns inget facit, ingen kompass utan varje land måste finna sin egen väg och ta fram egna metoder för att föra kampen effektivt.

(Vi ska väl också tillägga att vissa länder har aldrig haft några problem men det är en helt annan sak än att vinna tillbaka förlorade rättigheter! För förlorat rättigheter har vi gjort under 90-talet och början på milleniet. Där råder inget tvivel.)

Den nya vägens Payback – Offensivt agerande!

De första åren av Paybacks verksamhet har förvisso varit framgångsrika i det att vi vunnit ett flertal viktiga rättsfall och också fått komma till tals medialt, TV, radio och med debattartiklar.

Mycket bra så, men arbetet har handlat om att reagera på olika insatser myndigheterna har företagit mot bikers och att då driva sak eller anmäla händelser som redan ägt rum för laglighetsprövning. Dessa så kallade ”vanliga” anmälningar kommer självklart också att såsom ett komplement fortsätta då enskilda händelser måste anmälas och legalitetsprövas för att stävja myndigheternas vilja att olagligt agera mot bikerklubbar.

2014 kan sägas vara året då Payback slagit in på en ny väg som vi utefter de erfarenheter vi skaffat oss av arbetet för bikers rättigheter också är det korrekta. Vi kan sägas agera istället för att reagera. Vi har därmed trappat upp kampen och använder oss av nyuppfunna juridiska verktyg och metoder.

På vilket sätt agerar vi istället för att reagerar nu?

Payback Sverige har genom att konsekvent och kontinuerligt arbeta med bikers rights-frågor förstått att vi behöver utökade och vässade vapen i kampen mot olaga myndighetsövergreppen gentemot bikers. Med de vapen vi ägt, olika former av anmälningar och överklaganden, kan vi vinna enskilda strider men de är otillräckliga för att vinna kriget. Vi har med andra ord inte kommit mer än små steg framåt med fältsegrar medan vägen till målet fortfarande varit ouppnåeligt långt bort.

2014 har inneburit införandet av nya verktyg med större räckvid och med effektivare stridsspetsar. Vi har uppgraderat Payback med en ny vapenarsenal bestående av:

Stora övergripande anmälningar. Vi satsar på att få in underlag från en stor del av bikerkulturen för att få till prövningar av specifika åtgärder som riktas mot bikerkulturen. Ett exempel på detta är uppropet efter att få in fullmakter för en Registerkontrollsanmälan vilken resulterade i att Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden öppnade upp 208 olika ärenden rörande bikerregistreringar.

PL 27-anmälan. Ännu ett nytt, stort övergripande ärende är under uppsegling. Bikers har under året uppmanats att begära ut och insända PL 27 för varje form av kontroll, kroppsvisitering med flera åtgärder som riktats mot bikers och bikerklubbar.

Avsikten med PL 27-protokollen är att med dessa protokoll som underlag, inklusive fullmakter, begära en massiv legalitetsprövning inkluderande direkt skadeståndsbegäran över alla ärendena på en och samma gång. Detta kommer vid stor medverkan av bikers och bikerklubbar att innebära ett mycket stort extrajobb för såväl polismyndigheterna samt prövande myndighet samt sätta medialt fokus på myndighetsövergreppen mot bikers!

Stämningar. Fyra olika ärenden där vi under åren framöver stämmer i första hand Polisen för olika, olaga åtgärder och insatser gentemot bikers. Dessa ärenden är oerhört komplicerade och tidskrävande rent adminstrativt med många olika steg för att ekonomiskt kunna driva dem utan att riskera Paybacks verksamhet, vilket vi självklart inte gör!

Ärendena arbetas med och kommer att bli av men tar tid att föra till domstol. Tekniken, som är för svår att beskriva här, har endast använts en gång i svensk rättshistoria varför det är väaldigt viktigt att allt går korrekt till då ärendena och tekniken bakom är nyckeln i förlängningen till att kunna vinna hela bikerkampen. Vi kan genom domsluten med omedelbar verkan och för all framtid sätta stopp för varje domstolsprövad polisär åtgärd.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin