Expressen fortsätter att skriva om Payback och PL 27-aktionen!

nyannons2jpeg

Expressen fortsätter idag rapporteringen kring det tidigare referade ärendet där Payback utmålas som en fara för nationens säkerhet. Även idag skrivs en hel del om Payback-aktionen att begära ut PL 27. Payback Sveriges presstalesman, vice ordförande advokat Ismo Salmi kommer nu att kontakta Expressen för genmäle.

Syftet är inte att kartlägga poliser! Syftet är och förblir att legalitetspröva polisens insatser enligt Polislagen

Tyvärr, tycks journalisterna inte kunna läsa innantill om aktionens syfte och ej heller vad där egentligen står i Polislagen 27. Syftet med aktionen är inte och kommer aldrig att vara att kartlägga olika poliser. Syftet är och förblir att få till en större anmälan för att kunna få en stor legalitetsprövning av alla polisens kontroller, kroppsvisitationer, genomsökningar av fordon och inget annat. Med andra ord allt som enligt lag ska utlämnas i protokoll enligt PL 27.

Vi vill också påpeka att skrivelserna påvisar att polisen är djupt skakad och orolig. Bikerkulturen har väldigt länge varit utsatta för polisens olagliga insatser varför polisens arbete eller en aktion inte påverkar bikers utan polisen. Polisen är oroliga vilket alla Expressens substanslösa artiklar om bikerkulturen direkt påvisar!

Polisen agerar inte utefter lagen! Polisen bryter mot lagen!

Länspolismästare Klas Friberg uppger: Vi agerar och ska agera utifrån de förutsättningar och lagregler vi har och det gör våra medarbetare. Tyvärr är inte Fribergs uppgifter i sak korrekta då hade artikeln inte behövts skriva och rättsfallet inte behövts föras. Polisen har en ovillkorlig skyldighet enligt PL 27 att lämna ut uppgifter om beslutsfattare och deltagande poliser. När polisen inte gör så agerar de inte utefter de förutsättningar och lagregler de har att följa enligt Polislagen. De bryter istället mot lagen!

Att protokoll enligt PL 27 också ska innefatta aktuella polisers namn och att bikerkulturen därför begär ut dess uppgifter enligt lag har inget med kartläggning att göra! Anledningen är att efter genomgång av material istället se vilken sorts anmälan som är effektivast. Stämning, JO eller JK-anmälan eller direkta anmälningar om grovt tjänstefel, varvid vi självklart även behöver de ansvariga polisanställdas namn.

Expressen skriver idag följande om Payback

Följande står idag att läsa om Payback:

Artikel 1:

Det finns ett uttalat syfte från PayBack, en intresseorganisation och enligt egen utsago talespersoner för en stor del av mc-kulturen, ”att påverka polisens dagliga arbete genom att göra anmälningar och genom att begära ut handlingar i större omfattning”.

Friberg och Sandén skriver att alla har rätt att begära ut handlingar men att det inte är okej genom en sådan aktion.

Denna debatt har även förts delvis i offentligheten av organisationen PayBack som i en debattartikel SVT Debatt i september 2013 beskrev polisens behandling av Hells Angels som ”trakasserier och förföljelser”.

BEGÄR UT HANDLINGAR

Intresseorganisationen PayBack har gått ut med att medlemmar satt i system att alltid begära ut kopior av dokumentation som gjorts i samband med att de gripits, kroppsvisiterats, stoppats i trafikkontroller eller liknande. På så sätt kan de bland annat se vilka poliser som var med vid insatsen.

Artikel 2:

Beslutet motiveras med PayBacks pågående aktion, att polisens verksamhet kan kartläggas och med hänsyn till HA:s våldkapital – vad tycker du om deras motiveringar?

Enbart det förhållandet att det skulle kräva mycket arbete att lämna ut handlingar eller uppgifter räcker inte.

Länk till artikel 1:
http://www.expressen.se/gt/has-nya-taktik–en-maktkamp-med-polis/

Länk till artikel 2:
http://www.expressen.se/gt/rattsexperten-hade-gjort-som-polisen/

Länk till artikel om Paybacks PL 27-aktion:
http://www.payback.name/?p=13320

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin