• Förslag om MC-klubbsförbud kommer och Grundlagens skydd för föreningsfriheten är värdelöst då regering, polis och domstolar rundar lagen!

  Förbud mot mc-klubbar/ryggmärken m.m. beslutade eller på förslag i 5 olika länder! Förbud mot bikerklubbar eller klubbmärken har införts i Australien, Tyskland, Holland och snart nog Danmark. Även Finland har på förslag att införa ett förbud mot emblem alternativt mc-klubb men avvaktar ett förbudsbeslut omkring en organisation utanför bikerkulturen. I alla dessa länder är föreningsfriheten […]
 • Först kom Australien och därefter Tyskland. Sen följde Holland och kanske Danmark och nu överväger finländsk polis förbud mot märken/mc-klubb!

  Bakgrund Nyligen lades ett förslag i Folketinget i Danmark om att upplösa och förbjuda en gruppering utefter grundlagen. Det var i detta fallet inte fråga om en mc-klubb men om förslaget antas kommer det självklart att följas av förbud mot mc-klubbar också. Allt annat vore direkt naivt att tro då mc-klubbar ända sedan 1980-talet framställts […]
 • Varning! Märkesförbud i Tyskland, 26 klubbar förbjudna i Australien och förslag om utökning av ”rockerlagen i Danmark!

  Det finns många oroväckande tecken om bikerförföljelser i utlandet. Då polisen har ett stort samarbete rörande just mc-klubbar hotar dessa åtgärder och förföljelser i ett framtida perspektiv självklart även Sveriges bikers och bikerkultur om vi inte byggt Payback starkt nog innan! För Sverige är ingen isolerad ö när det gäller biker-förföljelser… Ryggmärkesförbud i Tyskland! Förbundsdagen i […]
 • Om det allvarliga rättsläget kring kriminalisering av mc-klubbar i olika länder!

  Idag ska vi titta lite närmare kring rättsläget i olika länder kring bikers och bikerklubbars möjlighet att verka för att skapa medvetenhet om vad som riskerar ska hända i Sverige om vi slår oss till ro och inte hela tiden för kampen för bikers fri- och rättigheter. Maffiaparagraf För kuriositetens och jämförelsens skull, även om det inte har […]
 • Förfärande uppdatering om bikerläget i Queensland, Australien!

  Då texten är skriven på engelska och innehåller en hel del engelska juridiska facktermer låter vi bli att översätta texten så det inte råkar bli felaktigheter. Andrew Bale, solicitor, an accredited specialist in criminal law, put together this article to shed some light on Queensland’s New Criminal Organisation Laws. Queensland’s New Criminal Organisation Laws In Plain English […]
 • Australien kryper närmre! Om bikerförslag i Danmark!

  Endast en samlad bikerkultur kan viunna kampen! I likhet med vad Payback Norge uttalat rörande nedanstående artikels förslag så bedömer även Payback Sverige att det vi nu ser är att vissa länder utvalts för större internationella aktioner gentemot bikers i avsikt att se vad länderna kan få igenom utan att äga lagstöd. Australien har under […]
 • Tyskland år 1938? Del 4/4

    I Payback 3/2009 publicerade vi ytterligare en artikel rörande just bikerförföljelserna och dess symptomata likheter med judeförföljelsen. Som ett tillfälligt avslut på speglingen av bikerklubbsförbuden i Australien med deras yrkesförbud, specialfängelser och förbud mot misshagliga organisationer, publicerar vi här en kort skrivelse från signaturen Lotte: Tyskland år 1938? Jag kommer körande i min bil på […]
 • Två rättsvidriga och unika fenomen möjliggör bikerklubbsförbudet i Australien! Del 2/4

  Bikerklubbarna i Australien kommer att överklaga parlamentsbeslutet Queensland, Australien har klubbat igenom ett förbud mot mc-klubbar där 26 st bikerklubbar förbjuds att verka utefter en lista. Listan på klubbarna har i sin tur fastställs utefter hemligt underrättelsematerial. Ett helt rättsvididrigt förfarande. Nåväl, klubbarna kommer i förening att överklaga beslutet så fort någon anklagas utefter förordningen. Bra där!! […]
 • Australien förbjuder 26 mc-klubbar! Unite & Fight! Del 1/4

  Förbud mot 26 bikerklubbar klubbat med vittgående internationella konsekvenser! Under onsdags morgonen klubbade Queensland, Australien igenom en lag som gör att 26 olika bikerklubbar förklaras såsom kriminella organisationer och därigenom även förbjuds tillträde till klubblokaler samt att umgås mer än 2 personer i taget. Klubbarna kommer även att förbjudas att rekrytera eller promota klubbarna. Motorcyklarna kan komma att […]
 • Nationellt fortifieringsförbud kring mc-klubbsfastigheter i Australien m.m!

  Nationellt Fortifieringsförbud i Australien Australiens regering har fått igenom en lag som förbjuder så kallad fortifiering (murar, staket eller kringbyggnad av fastighet) kring mc-klubbsfastigheter. Polisen får nu möjlighet att ansöka inför domstol för en order att ta bort fortifikationen från utvald fastighet om den kan länkas till organiserad brottslighet. Klubbarna har därefter tre månader på […]
 • Fortifikationsförbud på förslag i Australien!

  Är det inte konstigt att samma företeelse bedöms olika på grund av vem som avses? Payback Sverige fortsätter sin rapportering kring bikerscenen i Australien för att väcka ökad medvetenhet om vad som ofrånkomligen är på väg hitåt om vi inte tillsammans förmår mota den så kallade Olle i grind. Idag berör rapporteringen fortifikation som myndigheterna väljer att […]
 • Förslag om förbud att dricka öl med väst i Australien!

  Förbud att dricka öl med väst på förslag i Australien Licenslagarna för att sälja exempelvis öl är på förslag att ändras så att inga pubar i Northern Territory i Australien mer ska få servera bikers i väst någon öl. Handelsministern David Tollner har rekommenderat motionen till parlamentet och så fort den röstats igenom innebär det […]
 • Om förbud mot bikerklubbar i två delstater i Australien samt snart ett nationellt förbud!

  Om bikerklubbsförbud i Australien Vi fortsätter rapporteringen kring olika former av förbud inom Australiens bikerkultur. Förbud som kanske snart kommer till en plats nära dig i Sverige. Denna gång ska vi titta på utvecklingen i två stora australiensiska delstater samt nationellt för att därefter ger er den konkreta lagtexten under morgondagen. Allt ihopsamlat och möjliggjort […]
 • Ett nytt hot står för dörren! Yrkesförbud för mc-anknutna tatuerare!

  Ett nytt förbud står för dörren och har redan börjat praktiseras i delstaten New South Wales i Australien. Ett förbud riktat mot bikers som driver tatueringsverksamhet. Alla tillstånd behöver förnyas före den 1 februari 2013 och kommer att behöva ett godkännande av polismyndigheten. De nya reglerna innebär i praktiken att alla som har en anknytning […]