Fortifikationsförbud på förslag i Australien!

payback_Support12_v3

Är det inte konstigt att samma företeelse bedöms olika på grund av vem som avses?

Payback Sverige fortsätter sin rapportering kring bikerscenen i Australien för att väcka ökad medvetenhet om vad som ofrånkomligen är på väg hitåt om vi inte tillsammans förmår mota den så kallade Olle i grind.

Idag berör rapporteringen fortifikation som myndigheterna väljer att kalla företeelsen när en bikerklubb liksom privatpersoner vill ha ha en smula integritet och vara fri från insyn via att sätta upp plank,stängsel eller en mur runt huset. Ingenting märkligt med att någon vill ha ett privatliv men allt är ju numer föremål för misstanke när det avser en mc-klubb men aldrig när det avser enskilda personer eller andra former av föreningar.

Är det inte märkligt att samma företeelse som är misstänkt och i polis och medias ögon kriminell när det gäller mc-klubbar är helt ok när vem som helst annan gör exakt samma sak? Ligger då det misstänkta i personerna eller i själva företeelsen är det man undrar över.

 Förslag på fortifikationsförbud 

Polisen i delstaten Victoria kommer, om ett lagt förslag antas, att få möjlighet att riva murar, plank m.m utanför och runt klubbhus. Polisen hävdar att lagen kommer att förhindra olika klubbar att förstöra bevis genom att fortifieringen försenar olika polisaktioner mot klubbarna!? Kravet för att få riva, vad polisen upplever som hinder runt klubbhusen, kommer att bestå i att polisen ska övertyga en domare att byggnaderna används för kriminella aktiviteter. (Precis den debatt som förekommit även i Sverige under senare tid. En polisär kampanj förd i media för att framöver lansera samma fenomen i Sverige?)

När beslut i polisens riktning väl är fattat har motparten, mc-klubbarna, tre månader på sig att överklaga. Kostnader som uppkommer i samband med rivningarna kommer att debiteras klubbarna. Vidare kan den eller de som förhindar eller försvårar en rivning dömas till upp till två års fängelse.

Artikel

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin