Förslag om förbud att dricka öl med väst i Australien!

notgang

Förbud att dricka öl med väst på förslag i Australien

Licenslagarna för att sälja exempelvis öl är på förslag att ändras så att inga pubar i Northern Territory i Australien mer ska få servera bikers i väst någon öl. Handelsministern David Tollner har rekommenderat motionen till parlamentet och så fort den röstats igenom innebär det ett permanent stopp för att dricka öl med väst!

Förslaget, som riskerar att bli lag med tanke på det bikerklimat som just nu är rådande i Australien, är ännu ett av de många övergrepp på såväl yttrandefrihet, föreningsfrihet, yrkesfrihet och umgängesfrihet som redan införts i Australien riktade mot bikers.

Det är former av inskränkningar och begränsningar av människors frihet som självklart är fullständigt otänkbara i varje civiliserat land samt i varje stat som vill kalla sig en demokrati och rättstat.

Både Australien och Sverige upplevs som föregångsland i utlandet!!??

Beteendet bär dock uppenbara likheter med Sverige. Bägge länderna representerar utanför landets gränser stater som många sett som förbilder och stater som människor vill besöka och även bosätta sig i. Den bild som båda staterna förmedlar utåt är dock en falsk skevbild för bägge länderna är ingenting annat än demokraturer på väg att bli fullständiga polisstater där vissa grupper förnekas och förvägras snart alla former av mänskliga rättigheter och helt enkelt därför inte längre behandlas som människor. Det är mycket allvarligt å inget tal om att fenomenen kommer att få vidare spridning framöver.

Steg-för-steg införande i Sverige

I Sverige har vi sett alltmer av de juridiska övergrepp som Australiens bikers redan drabbats av, omsättas i mindre skala. Polisen jobbar utan lagstöd mot arbetsgivare, vissa yrken är otänkbara för bikers att erhålla anställning i utefter polisens uppgifter och umgänget används såsom ett juridiskt skäl mot Tragisk MC vid uppsägningen av hyresavtalet från Kungsbacka kommun, i samarbete med polisen. Och, allt fler politiker vill påhejade av polisen se ett förbud mot medverkan och aktivt deltagande i mc-klubbar vilket Payback självklart aldrig kommer att acceptera.

Så, visst finns företeelserna här. De är bara inte lagstadgade och genomförda fullt ut och vi kommer att bekämpa dem hela vägen. Det enda förbud vi inte riskerar är landsomfattande klädförbud via lagstiftning då vi redan fått ett sådant förbud olagligförklarat i domstol i åtta fall samt via en informationskampanj även i Riksdagen!

Artikel

Artikel2

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin