Australien förbjuder 26 mc-klubbar! Unite & Fight! Del 1/4

Unite&Fight

Förbud mot 26 bikerklubbar klubbat med vittgående internationella konsekvenser!

Under onsdags morgonen klubbade Queensland, Australien igenom en lag som gör att 26 olika bikerklubbar förklaras såsom kriminella organisationer och därigenom även förbjuds tillträde till klubblokaler samt att umgås mer än 2 personer i taget. Klubbarna kommer även att förbjudas att rekrytera eller promota klubbarna. Motorcyklarna kan komma att förstöras vid särskilda begångna brott såsom ett straff, speciella bikerfängelser inrättas och licens krävs för att få utöva tatueringsyrke eller driva sådan studio. Licenser vilka ej kommer att ges till medlemmar i bikerklubbar. Ett flertal ytterligare yrkesförbud förbereds även. Se vidare nedan engelsk text saxade från artiklar.

I ett fåtal av de nedan listade klubbarna som härmed är förbjudna att verka har medlemmarna under de senaste åren gjort sig skyldiga till ett antal brott. I andra klubbar förekommer bland medlemmarna ett mycket litet antal brottsförseelser och i ytterligare andra har inga medlemmar dömts för brott under de år som polisens statistik avser. Likväl förbjuds klubbarna att verka framöver.

Vis från förhålanden i Sverige där ringa förseelser som trafikbrott (vilka naturligt uppgår till ett antal under en period bland närmast alla bikerklubbars medlemmar, har en förmåga att utgöra ett onaturligt stort antal på grund av de rikt förekommande kontrollerna (läs: trakasserierna) av bikers och bikers hojar kan sådana förseelser härigenom användas för att kriminalisera klubbar utefter enskilda medlemmars förseelser. Ett förfarande som varken logiskt eller juridiskt är korrekt. För att förseelser och brottsliga gärningar dock helt saknar betydelse för kriminaliseringen talar det faktum att även de klubbar vars medlemmar inte gjort sig skyldiga till någonting under statistikperioden kriminaliseras oavsett. Det är således utefter en lista med klubbar som på förhand fastställts vara oönskade och inte kriminella som klubbarna förbjuds därmed. Det har ingenting med kriminalitet i sig inom klubbarna att göra.

Om att förbjuda klubbar utan att konkret brottslighet begåtts!

Att fastställa att vissa klubbar är kriminella organisationer utan att konkret brottslighet såsom en direkt gärning i klubbens regi har kunnat fastställas i domstol och lagts klubben till last är självklart helt rättsvidrigt. Vi har tidigare berättat om ett liknande förbud i Hansastäderna i Tyskland där domstol fastställt att vissa klubbar utgör kriminella organisationer utefter samma premisser som nu i Australien. I Tyskland har man satt i bruk en gammal lagstiftning härrörande från Nazisternas epok och som då användes för att förbjuda exempelvis studentrörelser, fackföreningar, judiska föreningar med flera. Beslutet om att en specifik klubb fastställts vara en kriminell organisation kan inte heller prövas i domstol vilket strider mot såväl författning, som Europakonventionen och FN:s konvention för mänskliga rättigheter. Men liksom för judarna en gång i tiden så gäller inga lagar längre när det gäller bikers.

Polisorganisationer över världen har ett utbyggt gränsöverskridande samarbete avseende arbetet mot bikerklbbar vilket innebär att vad som sker i Australien oundvikligen kommer att få konsekvenser över hela världen. Det finns även en speciell polisorganisation avseende just mc-klubbar där höga polischefer över hela världen är medlemmar och deltar i möten riktade specifikt mot mc-klubbar. Att tro att polisen över världen inte jublar idag och noggrannt kommer att syna lagen och därefter bedriva hårdhänt lobbyistverksamhet för att få infört samma lagstiftning i en mängd andra länder är inte baradumt utan mer urbota naivt att tro. Beslutet i Australien kommer att få konsekvenser över hela världen och även i Norden! Tro aldrig något annat!

Hög tid för Unite & Fight

I Sverige pågår en utredning avseende förbud mot olika former av medverkan i bikerklubbsverksamhet som ska redovisas i mars 2014. Förslaget är inte uppbyggt på motsvarande grund men ett förslag liknande i Australien kommer självklart framöver. Vi kan därför inte spilla någon tid. När den dagen kommer att ett förslag väcks måste vi ha en stark bikerorganisation med en mycket stor uppslutning av bikerklubbar bakom sig som medlemmar att agera och föra vår talan! Ingen kan längre stå bredvid och åka snålskjuts. Alla måste stå upp för sina fri- och rättigheter medan de fortfarande lagligen existerar. Vi måste inse betydelsen av ett centralt bikerorgan som för allas talan med mängden av klubbar bakom sig. Gå med i Payback Sverige och gör det idag! Payback – Of Course!

Saxat från artiklarna:

Criminologist Terry Goldsworthy says the Queensland Police statistics, obtained under Right to Information laws, suggest bikie crime on the glitter strip isn’t as bad as the government is making out.

Well-known bikie clubs like the Bandidos, Hells Angels, Rebels and the Finks are on the 26-strong list about to be declared criminal organisations under tough new laws to be rushed through State Parliament this week.

many of the other 24 gangs named as criminal organisations under new Queensland laws have only had a handful, or even no, members charged in the 17 months to May this year.

Many of the other gangs, including the Red Devils and Comancheros, had no offences against their name, while only two bikie offenders belonged to the Odins Warriors and Gypsy Jokers.

Dr Goldsworthy says the government would be better off directing police resources at problem clubs, rather than rushing ill-conceived anti-bikie laws through parliament.

Under the Criminal Law (Criminal Gangs Disruption) Amendment Bill, once declared a criminal organisation, members of the 26 clubs will be banned from attending their clubhouses and hanging out in groups of three or more.

They will also be banned from promoting or recruiting for their bikie clubs.

The legislation also identifies the location of about 40 clubhouses and properties from the Gold Coast to Townsville from which the bikies will be banned.

Mr Newman said the changes were expected to be in force from the end of the week.

• BandidosBandidos

• Black Uhlans

• Coffin Cheaters

• Comancheros

• Finks

• Fourth Reich

• Gladiators

• Gypsy Jokers

• Hells Angels

• Highway 61

• Iron Horsemen

• Life and Death

• Lone Wolf

• Mobshitters

• Mongols

• Muslim Brotherhood Movement

• Nomads

• Notorious

• Odins Warriors

• Outcasts

• Outlaws

• Phoenix

• Rebels

• Red Devils

• Renegades

• Scorpions

Qld anti-bikie laws include:

 • Extra powers for CMC
 • Bikie-only prison at Woodford, north of Brisbane
 • Mandatory sentences of 15 years for serious crimes committed as part of gang activity, on top of the normal penalty
 • Club office bearers will be sentenced to another 10 years in jail, and parole will only be granted if the offender cooperates with police
 • Convicted bikies subjected to strict drug tests and searches in prison
 • No gym facilities or TV access in jail
 • Phone calls in jail to be monitored, except those relating to legal reps
 • Inmates’ mail opened and censored
 • Visitor contact restricted to one hour a week
 • Bikie criminals in other state prisons to be transferred to Woodford
 • Introducing a licensing regime for tattoo parlours and artists, banning bikie gang members
 • Motorcycles to be crushed as punishment for certain crimes

Artiklar om förbudet i Queensland, Australien:
http://www.abc.net.au/news/2013-10-16/qlds-tough-anti-bikie-laws-passed-after-marathon-parliament-/5025242

http://www.couriermail.com.au/news/queensland/premier-campbell-newman-releases-list-of-bikie-gangs-to-be-declared-as-criminal-organisations-under-tough-new-laws/story-fnihsrf2-1226740604485?utm_source=Courier+Mail&utm_medium=email&utm_campaign=editorial&net_sub_uid=89204353

Om förbuden i Tyskland:
http://www.payback.name/?p=8782

Om utredningsdirektivet i Sverige:
http://www.payback.name/?p=9721

Utredningsdirektivet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/96/54/81597635.pdf

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin