• Hemsida
 • >
 • advokatfirman salmi & partners
 • Inlägg från Tragisk MC!

  Till Kungsbacka kommun och alla dess invånare Jag har idag med glädje mottagit beskedet om att göra om hela processen, angående vräkningen av Tragisk MC .Detta bevisar två saker, det är nog alla överens om. För det första, att vi har haft rätt i sak hela tiden, och att kommunens agerande vållat mycket förbittring, bland […]
 • Kungsbacka Kommun tvingas fatta nytt överklagningsbart uppsägningsbeslut rörande Tragisk MC:s lokal!

  Payback Sverige och Tragisk MC har i ärendet kring Kungsbacka Kommuns uppsägningen av Tragisk MC:s klubllokal anlitat advokatbyrån Salmi & Partners. Advokat Ismo Salmi har, utefter samråd med Payback Sverige och Tragisk MC, ifrågasatt lagligheten samt befogenheten i att Kungsbacka Kommuns Fastighetschef Ulrika Granfors på eget bevåg utan att i förväg informera nämnden fattar ett […]
 • Tragisk MC & Payback Sverige slår tillbaka i Kungsbackas största tidning!

  Vi uttalade tidigare att det viktigaste resultatet av den utlysta presskonferensen var att vi tack vare det greppet tog oss in i matchen och därigenom skapade möjligheter framöver att kunna komma till tals i ärendet så inte polisens och kommunens påståenden får stå oemotsagda. Speciellt viktigt är det för Tragisk MC och dess enskilda medlemmar […]
 • Rättsligt efterspel + utvärdering av ärendet kring Tragisk MC:s klubblokal! Del 4/4

  I det sista inlägget i serien kring inledningen av ärendet kring Tragisk MC:s uppsägning av klubblokalen kommer vi att redogöra för vår sidas syn på utfallet kring presskonferensen samt om hur ärendet ämnas driva vidare framöver. Självklart kommer ärendet även framöver att uppdateras på Payback efterhand som det fortlöper.
 • Den fulla sanningen kring uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal! Del 3/4

  Vi fortsätter rapporteringen kring Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal utefter polisens inrådan och information. Idag publicerar vi de dokument som författats av Tragisk MC rörande sin plats i bikerkulturen, Tragisk MC:s syn på saken samt hur ärendet initierats, vad som framgår i uppsägningen samt hur uppsägningen egentligen gick till.
 • Tidningsartikel + Payback Sveriges skrivelse i ärendet kring Tragisk MC:s klubblokal! Del 2/4

  Vi fortsätter rapporteringen kring ärendet gällande Kungsbacka kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal med att återge Payback Sveriges inställning i frågan samt länk till en artikel publicerad i Kungsbackas största tidning, Norra Halland, idag fredag. Då ärendet berör två saker, dels den juridiska aspekten och dels påståenden om en kriminell mc-miljö bemöter Payback bägge sakerna […]
 • Påminnelse till media om presskonferensen i ärendet kring Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s hyreskontrakt!

  Med anledning av att presskonferensen gällande Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal utlystes redan den 1 November och för att därför inte riskera att evenemanget fallit i glömska går vi härmed ut med en påminnelse och en förnyad inbjudan till veckans presskonferens. Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder media till presskonferens Tragisk MC och Payback Sverige hälsar […]