• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Sveriges två enda doktorer och främsta experter på bikerkulturen hedrade Payback Bikerdays med sin närvaro genom att hålla väldigt intressanta föredrag!

Sveriges två enda doktorer och främsta experter på bikerkulturen hedrade Payback Bikerdays med sin närvaro genom att hålla väldigt intressanta föredrag!

Översta bilden: Lars Lagergren  Understa bilden: Stig Grundvall

Sveriges enda experter bikerexperter och som dessutom doktorerat på bikerkulturen besökte Payback Bikerdays!

Landets enda experter på biker-/motorcykelkulturen hedrade under lördagen den 18 september Payback Sverige och de närvarande medlemmarna med sin närvaro och höll två ytterst  intressanta föredrag om sin forskning kring bikerkulturen i Sverige.

Payback Bikerdays besöktes nämligen av:

Stig Grundvall, filosofie doktor och forskare som doktorerat med avhandlingen Vagabond MC – Gemenskap, manlighet och maskulinitet

Lars Lagergren filosofie doktor, författare och forskare

Tyvärr motsvarade inte alls publiktillströmningen det storartade i föredragen!

Detta unika tillfälle med externa experter, som aldrig annars besöker bikerkulturen, borde dragit åtskilliga hundratals bikers då ämnena berörde alla landets bikers då stor del handlade om de metodiska förföljelser som bikerkulturen utsätts för och hur detta historiskt kom att möjliggöras. Även den historiska bakgrunden kring bikerkulturens framväxt och en rad andra företeelser inom bikerkulturen avhandlades.

Tyvärr var så icke fallet då ett alltför litet antal besökare tog del av den unika informationen. När besökte senast två ypperliga forskare och doktorer bikerkulturen? Rätt svar: Aldrig! Och, chansen lär knappast heller kommer tillbaka.

Andäktigt lyssnande bikers!

En andäktigt, knäpptyst publik lyssnade  fascinerat till de båda forskarna och experterna som bjöd frikostigt på sin tid genom att även på övertid besvara publikens frågeställningar med all möjlig fullständighet.

Payback Sverige vill sända ett väldigt stort tack till Lagergren och Grundvall: TACK!

Undertecknad (mig själv) ber om ursäkt för den dåliga bildkvalitén. Fotograf är han sannerligen inte, den där Peter.

Länkar till några av föredragshållarnas artiklar:

Stig Grundvall, forskningsartikel: Broderskap, framlagd vid nordisk konferens om mansforskning,
Hillerød, Danmark 26.-27. oktober 2001

Stig Grundvall, Bikerforskare och doktor, avhandling: Vagabond MC – Gemenskap, manlighet och marginalitet

Stig Grundvall,Bikerforskare, Fil. dr och universitetslektor: Forskningen hävdar samfällt att det inte finns något belägg för att klubbarnas verksamhet handlar om kriminalitet, intervju

Stig Grundvall; Professor, Kriminolog och Bikerforskare intervjuas om bikerkriminalitet

Stig Grundvall: Artikel Rövare, rebell och outlaw Om utanförskap och alternativa livsformer från Robin Hood till Hell’s Angels, sidan 293-324. Artikel från antologin Identitetens omvandlingar, Daidalos Förlag

Lars Lagergrens forskaressä:Make way for the Biker: Media and Swedish Motorcycle Culture

Lars Lagergren, författare och fil. dr, artikel: Några nedslag i den svenska motorcykelkulturens utveckling under efterkrigstiden, sidan 9-22, i antologin Olja, Krom och Manlig gemenskap

Lars Lagergren, författare och fil.dr, artikel: Motorcyklar, manliga ideal och maskulinitetens mytologier, sidan 45-74, i antologin Olja, Krom och Manlig gemenskap

Lars Lagergren: Svensk Motorcykelkultur, Symposion Förlag

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin