Information om sex extremt viktiga Paybackärenden under 2020!

Bakgrund

Inför det kommande medlemsåret vill Payback Sverige uppmärksamma de sex viktigaste händelserna under verksamhetsåret 2020.

Sex extremt viktiga ärenden under 2020

Fyra klubbar yrkar på skadestånd för Polisens strukturella och systematiska diskrimination och trakasseri mot mc-klubbarna: https://payback.name/det-storsta-och-viktigaste-bikerarendet-nagonsin-har-nu-fardigstallts-och-inlamnats-till-justitiekanslern/

Fyra MC-klubbar yrkar via Payback Sverige på Statsskadestånd för att Sverige har tolererat och underlåtit att skydda klubbarna från strukturell och systematisk diskriminering utefter Europakonventionen och EU-rätten! https://payback.name/fyra-mc-klubbar-yrkar-via-payback-sverige-pa-statsskadestand-for-att-sverige-har-tolererat-och-underlatit-att-skydda-klubbarna-fran-strukturell-och-systematisk-diskriminering-utefter-europakonventione/

Fyra mc-klubbar yrkar på Statsskadestånd yrkas för att Sverige som nation brutit mot FN:s diskrimineringsförbud och för att ha tillåtit och underlåtit att skydda bikerklubbarna ifrån diskriminering och trakassering! https://payback.name/tredje-overgripande-skadestandsyrkandet-nu-inlamnat-skadestand-yrkas-for-att-sverige-som-nation-brutit-mot-fns-diskrimineringsforbud-och-for-att-ha-tillatit-och-underlatit-att-skydda-bikerklubbarna/

JK fastslår att Polisen för fjärde gången brutit mot Europakonventionen och Europadomstolsdom när de kroppsvisiterade två klubbmedlemmar utanför tingsrätt! https://payback.name/jk-beslutar-att-polisen-for-fjarde-gangen-brutit-mot-europakonventionen-och-europadomstolsdom-nar-de-kroppvisiterade-tva-klubbmedlemmar-utanfor-tingsratt/

JK slår fast att Polisen för femte gången brutit mot Europakonventionen och Europadomstolsdom när de kroppsvisiterade och genomförde husrannsakan i fordon på grund av föreningstillhörighet! Polisen kritiseras också för bristande dokumentation! https://payback.name/nytt-jk-beslut-slar-fast-att-polisen-for-femte-gangen-brutit-mot-europakonventionen-och-europadomstolsdom-nar-de-kroppsvisiterade-och-genomforde-husrannsakan-i-fordon-pa-grund-av-foreningstillhorighet/

JK-beslut fastslår att Polisen för 6:e gången brutit mot Europakonventionen och Europadomstolsbeslut vid kroppsvisitering och husrannsakan i fordon för klubbmedlem utefter föreningstillhörighet! https://payback.name/annu-ett-farskt-jk-beslut-fastslar-att-polisen-for-6-e-gangen-brutit-mot-europakonventionen-och-europadomstolsbeslut-vid-kroppsvisitering-och-husrannsakan-i-fordon-for-klubbmedlem-utefter-foreningstil/

Stöd Payback – Payback stödjer dig & Payback gör skillnad!

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin