• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Prenumerera på Scanbike! Scanbike stödjer Payback – Payback stödjer Scanbike!

Prenumerera på Scanbike! Scanbike stödjer Payback – Payback stödjer Scanbike!

Stöd Scanbike – Scanbike stödjer Payback

Scanbike är det enda Lifestyle Bikermagazine vi har i Norden. Alltsedan 1993 har tidningen utkommit med samma grundidé att skildra alla aspekter av vår älskade bikerkultur.

Men inga bikerinstitutioner finansierar sig själva, vare sig Payback eller Scanbike. Scanbike är beroende av abonnenter, enskilda såväl som klubbar via klubbprenumerationer samt annonser.

Därför gör vi denna gången ett upprop till alla enskilda att tillse att vi alla även i framtiden kan fortsätta läsa Scanbike genom att prenumerera och annonsera i Scanbike!

Payback Sverige har ända sedan starten av organisationen haft tillgång till krönika i Scanbike och även en medlemsannons. Så stöd Scanbike – Scanbike stödjer Payback!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin