• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JK beslutar att Polisen för fjärde gången brutit mot Europakonventionen och Europadomstolsdom när de kroppvisiterade två klubbmedlemmar utanför tingsrätt!

JK beslutar att Polisen för fjärde gången brutit mot Europakonventionen och Europadomstolsdom när de kroppvisiterade två klubbmedlemmar utanför tingsrätt!

JK fastslår för fjärde gången att Polisen brutit mot de mänskliga rättigheterna i arbetet mot bikers!

Justitiekanslern (JK) slår för fjärde gången i Paybackdrivna ärenden i fast att Polisen verkställt kroppsvisitationer av bikers i strid med Europakonventionen för mänskliga rättigheter, artikel 8 om rätten till privatliv. Justitiekanslern också för fjärde gången att Polisen i arbetet mot bikers brutit mot Europadomstolens domslut i fallet Gillan och Quinton mot Storbritannien. Ärendet har diarienummer: 5570-20-4.3.2.

Polisen medgav också nyligen i ytterligare två fall i Paybackdrivna ärenden att de brutit mot de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen, artikel 8 samt mot Europadomstolens domslut i fallet med Gillan och Quinton mot Storbritannien.

Polisen har nu i 6 fall fastslagits och/eller medgivit att de brutit mot såväl Europakonventionen som en Europadomstolsdom

Det börjar bli i väldigt många fall som Polisen fastslås ha brutit mot såväl Europakonventionen som mot Europadomstolens dom vilket torde börjar bli alltmer besvärande för Polismyndigheten att därvid vidmakthålla det helt laglösa arbetet mot bikers. För de har inget lagstöd att verkställa kontroller utefter föreningstillhörighet. De måste ha konkret anledning uppgående till skälig misstanke enligt Europakonventionen för att ha rätt att kontrollera bikers i varje enskilt fall. Och, så är bevisligen inte fallet!

Länk till ärenden där JK fastslagit att Polisen brutit mot Europakonventionen såväl som Europadomstolen

Ärende 1

Ärende 2

Ärende 3

Länk till pågående JK-ärenden där Polisen i yttrande medgivit att de brutit mot Europakonventionen och Europadomstolsdom

Ärende 4

Ärende 5

Har du/ni inte redan inbetalt medlemskap till Payback Sverige för 2020 så gör det nu – idag! För Payback gör bevisligen skillnad!

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin