• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Stort erkännande! Payback studeras, granskas och skildras i ”The International Journal of Motorcycle Studies (IJMS)!

Stort erkännande! Payback studeras, granskas och skildras i ”The International Journal of Motorcycle Studies (IJMS)!

 

All publicitet är av värde!

När det gäller bikerorganisationer är all publicitet av värde, bra som dålig, då vi precis som bikerklubbar oftast förvägras genmäle eller publicering av alla artiklar i media.

OM International Journal of Motorcycle Studies!

The International Journal of Motorcycle Studies (IJMS) har publicerat en artikel som granskar Paybacks arbete framförallt på Facebook. Artikeln är skriven av Arne H. Krumsvik, filosofie doktor och Professor på fakulteten för Journalism och Mediastudier på Oslo och Åkershus Universitet. Medförfattare är Unn Conradi Andersen, filosofie doktor och associerad professor på fakkulteten Management, Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology.

IJMS är ett mycket erkänt internationellt organ som publicerar artiklar på engelska av författare, journalister, forskare och professorer med flera från hela världen.  Publikationen är ägnad åt studier och diskussioner kring de publicerade artiklarna samt motorcykelkulturen i alla dess former.

Paybacks kommentar

Att Paybacks namn på detta sätt får publicitet och att information går ut över hela världen om Paybacks arbete och verksamhet är självklart väldigt värdefullt och ett stort erkännande för arbetet! I synnerhet för Payback Norge då artikeln är skriven av norska professorer och därvid naturligt i första hand avser det norska Paybackarbetet!

Vi ser dock publiceringen och det faktum att två professorer ägnar tid och kraft att studera Paybacks arbete och verksamhet, för att därefter publicera arbetet i ett erkänt internationellt organ, som ett stort erkännande för hela Paybackverksamheten i alla länder!

Länk till artikeln: http://motorcyclestudies.org/volume-13-2017/talking-back-bikers-mediated-self-representation-unn-conradi-andersen-arne-h-krumsvik/

Artikeln i pdf

­
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin