Payback Sverige, Payback Norge och Payback Danmark i historiskt möte!

pbmote

Paybacks nationella riksorganisationer möttes

Paybacks nationella riksorganisationer i Sverige, Norge och Danmark höll sitt första möte under lördagen den 10 januari. Payback Finland kunde inte närvara denna gången.

Under mötet avhandlades frågor om aktuell situation för bikers i de respektive länderna och vilka åtgärder och lagar myndigheter använde sig av i länderna. Vidare diskuterades organisatoriska frågor, strategier för Payback-organisationernas arbete samt delades info om erfarenheter, arbetsmetoder och juridiska tillvägagångssätt.

Mötet bedömdes av alla parter såsom mycket värdefullt inför den fortsatta kampen för bikers fri- och rättigheter och varje nation fick med sig hem ny information att omsätta i kommande arbete.

Mötet beslutade också att avhålla två möten årligen för uppdateringar av situationen i de respektive länderna samt för utväxlande av dagsaktuell information, erfarenheter m.m. Nästa möte kommer att äga rum i oktober 2015.

Stort tack till Garage 1 MC Göteborg

Payback-organisationerna vill också rikta ett stort tack till Garage 1 MC Göteborg som på ett ytterst förtjänstfullt sätt bistod med service, övernattning, upplät lokal, gott sällskap samt mycket mera !  TACK!!

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin