• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • ”Medan polisen lägger ner sju av åtta stöldanmälningar hänger de med polishelikoptrar för 100 miljoner kronor över mc-klubbar”!

”Medan polisen lägger ner sju av åtta stöldanmälningar hänger de med polishelikoptrar för 100 miljoner kronor över mc-klubbar”!

Bakgrund

Payback Norge publicerade på sin facebookgrupp en bild av ovanstående mycket intressanta artikel omkring polisens enorma resursslöseri i häxjakten kring bikers.

Artikeln är författad av Slöseriombudsmannen i Norge.

Bikers var redan 1998 det största samhällshotet? Men var blev de stora problemen av?

Motorcykelfolket är ett så stort samhällshot, enligt polisen, att mycket annat nedproriteras. Redan 1998 var problemet överst på listan hos Kripos som förbrukade stora summor på underrättelsetjänsten för att kartlägga vem som var medlemmar i norska motorcykelklubbar. På den tiden var det sex klubbar polisen var bekymrad över vilket idag har ökat till 100. Men var har egentligen de stora problemen blivit av?

Manual att arbeta mot bikers medan terrorattackerna plågar Europa?!

2014 levererade polisen en manual till norska kommuner hur de kunde arbeta mot mc-klubbarna och konkreta tips vad de skulle göra med vad de menade var stora samhällsproblem (i en tid med stora terrorangrepp i andra europeiska städer…)

Beskrivning av kriminaliteten mc-klubbarna stod bakom

Ur rapporten kunde man ta del av bland annat följande ”samhällshotande” information kring bikerklubbarna:

– Det har hänt att folk har köpt öl på mc-fester utan att klubben haft utskänkningstillstånd…
– Staketen runt klubbhusen är ibland högre en plan- och bygglagen tillåter…
– Några klubbar bryter mot brandföreskrifter när de låter folk få övernatta i klubbhusen…

Artikeln innehåller sedan beskrivningar av hur kommunen lagt ut förmögenheter på att till fantasipriser köpa fastigheter för att förhindra mc-klubbar att köpa fastigheter. Ett fenomen som ju är vanligt förekommande även i Sverige.

Medan polisen inte har resurser att utreda brott lägger de ner förmögenheter på att helikopterhovra över mc-klubbar!

Medan polisen lägger ner sju av åtta stölder använder de polishelikoptrar för 100 miljoner kronor för att hänga över mc-fester.

Polishögskolan använder gamla polisrapporter som avskräckande exempel på hur fel det blir när man manipulerar statistik!

Numer använder man Kriminalpolisens gamla rapporter som stämplade mc-klubbarna som samhällshotet nummer 1 till att visa hur fel det kan bli när man missbrukar statistik för att sätta dit någon (läs mc-klubbar) man redan bestämt sig för att sätta dit!

Kanske skulle polisen själva lära av det som undervisas på polishögskolan och sätta sig på sin egen skolbänk…

Artikeln pekar på ett antal väldigt viktiga problem med polisens arbete mot bikerklubbarna!

1. Polisen författar rapporter och pekar fortfarande ut mc-klubbar som det farligaste hotet mot samhället trots att det under alla år av bikerklubbsförföljelsen bara blivit lugnare och lugnare kring bikers trots att bikerkulturen hela tiden expanderat kraftigt.

Så frågan alla bör ställa sig är då självklart om polisen ljugit alternativt grov överdrivit eller rent av farit med direkt osanning kring bikerklubbarnas farlighet?

2. Polisen prata om bikerklubbarnas stora hot mot samhället medan gatugäng skjuter varandra sönder och samman, medan förorterna bokstavligen brinner, medan allt fler kvinnor våldtas och begås övergrepp emot och sist men inte minst medan europeiska storstäder skakas av terrorattentat som snart kommer att även sätta Sverige i skakning.

Finns det fortfarande någon utanför bikerkulturen som verkligen tror på polisens ”vargenkommervarning” om bikers och inte har förmågan att se bortom de tomma orden och inse att vårt land idag hotas av andra mycket farliga krafter?

3. Polisen lägger varje år förmögenheter på att bevaka, spana på, avlyssna och avläsa mejl m.m. kring bikers medan det saknas resurser till att utreda en hel mängd olika brottstyper.

Vilket skulle ni föredra? Att polisen står och hänger utanför en mc-klubbsfest med massor av polisen eller att de faktiskt löser konkreta brott? För det är det som är kärnan i saken. Varje polisman som står sysslolös utanför en bikerklubb eller utför ännu en trakasserande och olaga kontroll utan brottsmisstanke av en biker kunde frigjorts och istället hjälpt till att lösa brott och därmed gjort Sverige till en tryggare och säkrare plats för sina medborgare.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin