Samnordisk Namninsamling mot bikertrakasserier i Paybackregi! Skriv under!

Samnordisk Namninsamling mot bikertrakasserier!

Nu har de nordiska Paybackorganisationerna publicerat en Namninsamling riktad mot alla trakasserier och olaga åtgärder riktade mot bikerkulturen i Norden. Namninsamlingen har på svenska fått titeln: Vi har fått nog! Vi accepterar inte mer myndighetstrakasserier!

Den grundläggande uppropstexten finns publicerad på såväl svenska som norska och danska så att alla kan ta del av texten och skriva under på samma namninsamling! En Namninsamling som när den är färdig kommer att kunna användas av respektive nationell organisation utefter bästa ändamål.

Registreringsrisk?

Ibland brukar bikers undra om det finns någon risk för att de registreras för att de anger namn m.m. på en sådan här Namninsamling.

Vårt svar är liksom tidigare att alla, och då menar vi verkligen alla, som på något vis aktivt deltar i bikerkulturen är för länge sedan kartlagda och registrerade med fullständigt namn, adress, personnummer, anhörigas uppgifter, arbetsplatser, klubbtillhörighet, fest- och eventdeltagande, umgängeskrets m.m. Så att skriva under på Paybacks Namninsamling innebär ingenting mera än tidigare och registreringen är ju en sak som Namninsamlingen protesterar emot! Så skriv under och stå upp för dina rättigheter och för kulturens rätt att existera!

OBS! Du kan välja att skriva under utan att ditt namn visas på underskriftssidan!

Länk till Namninsamlingen: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=11578

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin