• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Tre skäl till rapporten: Förbud, Nationell Handlingsplan för att motverka mc-klubbar samt koppla bikers till extremmiljöer! Del 5/5

Tre skäl till rapporten: Förbud, Nationell Handlingsplan för att motverka mc-klubbar samt koppla bikers till extremmiljöer! Del 5/5

Bakgrund

Vi har tidigare redogjort för att ett av syftena med den så kallade rapporten från Institutet för Framtidsstudier benämnd Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige med allehanda uppgifter som uppförstorats kraftigt eller är helt felaktiga skulle vara följande:

1. Rapporten menar i ord att det finns kopplingar mellan olika former av organisationer och miljöer. Vår åsikt är att rapporten försöker koppla ihop framförallt mc-klubbar och fotbollssupportrar med extrema miljöer för att i längden kunna förbjuda dessa två fokusgrupper utefter antingen terrorlagstiftningen eller lagstiftning som berör just extrema miljöer.

Polisen vill ha en ny handlingsplan direkt riktad mot mc-klubbarna!

Sven Lindgren, Kommissarie vid polisens underrättelseenhet i väst yttrar följande i en Expressenartikel som direkt låter ana syftet med rapporten.

Att det är ett antal tusen förvånar mig inte. Fokuset de senaste åren har inte legat på mc-gängen utan med viss rätt på gatugängen. De har stått för de synliga och händelsestyrda. Men mc-gängen har fortsatt att växa.

Lindgren menar att resurser flyttats till gatugängen och tycker att den nya rapporten visar att nya satsningar mot mc-gängen behövs.

– Sådana som jag har inte trappat ner mot mc-gängen men det har varit fokus på annat. Det händelsestyrda är viktigt och då blir det inte så mycket resurser kvar. Beslut om detta överlåter jag till rikspolischefen och chefer under honom, men det är klart att man hade önskat en nationell handlingsplan. 

– Det finns inte inom polisen i dag. Jag har jobbat med detta i 23 år och det kan man kräva efter så många år. Det finns ingen sådan i dag för att motverka mc-gäng. Det är dags för det. Det var det för längesen.

Polisen vill alltså sätta nytt fokus återigen på mc-klubbarna, arbeta mer direkt mot klubbarna samt få fram en nationell handlingsplan för att motverka mc-klubbarna.

Det är det påhittat stora antalet inom mc-klubbarna som skrämmer!

I den aktuella rapporten talas om misstankar. Inte ett enda brott begånget av bikers eller för den delen andra grupper beläggs så bara för att rapporten felaktigt påstår att det finns fler bikers än det gör så måste man motverka och skapa en nationell handlingplan mot bikers!

2. Där har vi också det andra syftet med rapporten: Att påstå bikerklubbsmedlemmarna är så många att det återigen krävs mer resurser och pengar för att motverka bikers.

Förbud mot mc-klubbar är ju som alltid målet för polisen!

I Opinion Live pratade också Polisen Patrik Andersson, region syd sig varm om förbudet mot Bandidos i Holland samt förbuden mot Hells Angels MC, Bandidos MC och Red Devils MC i Tyskland.

Kriminalkommissarie Amir Rostami, som är en av personerna bakom rapporten uttalar i Expressens Brottscentralen sänt den 12 november uttalar Rostami bland annat följande efter cirka 33 minuter: Det ligger i allas vårt intresse att på något sätt hantera, tygla och reducera miljön… Det ligger i samhällets intresse att vi reducerar de här individerna och deras destruktiva handlingar.

Ett yttrande som kan ses som ytterligare en röst för förbud och/eller eliminering men sådan är ju inte svensk rättstradition, än!  Så förbud är väl det troligaste som åsyftas.

3. Förbud är således det tredje och övergripande målet med allt polisarbete som sker mot bikers i media och numer i ”rapporter”!

Artikel

Brottscentralen

Opinion Live

Paybacks artiklar om rapporten:

Fyra bevis för att polisens och polisen tidigare falska siffror grundat bikerförföljelsen! Del 1/5 

Antalet bikers i rapporten stämmer inte! 2 428 personer har lagts till som inte tillhör bikerkulturen! Del 2/5

Paybacks Enkätundersökning visar klart att bikers medelålder ligger mellan 51 och 55 år och inte på 27,8 år! Del 3/5

Om rapport fylld med gravt felaktiga sifferuppgifter – Alla SBM-klubbars medlemmar + alla anhöriga, släktingar och vänner måste ha räknats som medlemmar i “mc-gäng”

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin