Payback efterlyser fler vittnesmål! Info och instruktioner!

WeAreJustice_80mm.PDF

Vittnesmålen ger många läsare utanför bikerkulturen!

De vittnesmål som Payback publicerar uppmärksammas mycket och sprids till personer långt utanför bikerkulturen i stor mängd. Det märks på läsarantalet för vittnesmålsinläggen.

Delningar på facebook = ett effektivt verktyg!

Payback har medvetet för det långsiktiga arbetet för bikerkulturen byggt upp en stor facebookgrupp innehållande idag cirka 8 000 medlemmar. Via våra medlemmars delande av vittnesmålsinläggen når inläggen en mycket bred publik vilket i förlängningen gör att vi kommer närmare en vändning i och med att allmänheten också medvetandegörs av vad som pågår hela tiden mot bikerkulturen.

Payback behöver få in fler vittnesmål!

Vi behöver nu fler vittnesmål för att kunna fortsätta den mediala kampanjen via fortsatt publicerande av vittnesmål.

Instruktioner

Skriv en enkel text över händelseförlopp vid ett myndighetsövergrepp riktat mot klubb, person eller anhörig inom bikerkulturen. Skriv in texten direkt i ett vanligt mejl till: peter@payback.name och underteckna med den signatur eller det namn du vill texten ska publiceras med.

Stort tack i förskott för hjälp och medverkan i Paybacks kamp för att återställa bikers fri- och rättigheter!

Se även samlingssidan för vittnesmålen: http://www.payback.name/?page_id=15917

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin