• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Antalet bikers i rapporten stämmer inte alls med verkligheten! 2 428 personer har lagts till som inte tillhör bikerkulturen! Del 2/5

Antalet bikers i rapporten stämmer inte alls med verkligheten! 2 428 personer har lagts till som inte tillhör bikerkulturen! Del 2/5

Bakgrund

I Institutet för Framtidsstudiers rapport Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige så anges antalet personer i mc-klubbarna vara 5 693 stycken. Då uppgiften är grundläggande för beräkning av antalet misstänkta brott knutna till mc-världen med flera uppgifter är det av stor väsentlighet att ge de rätta siffrorna. För det är ju så att är en enda siffra fel i en ekvation, som antalet personer i en miljö, så är det ju ett bevis för att hela rapportens uppgivna siffror och därmed slutsatser kring mc-klubbarnas status, också är felaktiga!

Beräkning av korrekt antal personer inom bikervärlden!

Sverigemodellen består idag av 255 klubbar med i genomsnitt 7 personer som medlemmar = 1785 personer
Uppgiften kommer direkt ifrån SBM.

+ Bandidos MC har tolv chapters varav 1 är Probationary Chapter och 3 chapters är Prospect chapter vilket ger cirka 100 personer.

+ Det finns också ett antal helt oberoende ryggmärkesklubbar (och Riding Clubs) som följer bikerklulturens regler vilka vi uppskattar till cirka 60 stycken x 8 medlemmar = 480 personer

+ Slutligen finns det ett större antal personer som är Free Riders och medverkar på mc-event och de kan beräknas uppgå till cirka 900 personer över landet.

Sammanlagt kan därför 3 265 personer, enligt ovanstående beräkningar anses tillhöra bikerkulturen!

Ovanstående siffror bygger på antalet personer ingående i klubbar inom bikerkulturen som uppfyller bikerkulturens krav för klubbar plus antalet friåkare som lever som bikers och aktivt deltar i bikerkulturen.

Det finns många fler klubbar som inte använder 3-piece ryggmärken utan utgör så kallade SMC-klubbar men de kan ej räknas till bikervärlden då de tillhör en helt annan värld med helt andra värderingar och regler.

Rapportens siffror ställda mot verkliga siffror!

Rapporten uppgav sålunda 5 693 personer i mc-”gängen”. Den verkliga siffran uppgår till 3 265 personer. En skillnad på 2 428 personer mer än det finns inom bikerkulturen vilket ger helt andra förutsättningar än de som uppställts som kriterier i rapporten varför rapporten också är helt felaktig! För det innebär att så många som
2 428 personers kriminalitet felaktigt lagts bikerkulturens medlemmar till last!!

Slutsats – olagligt register eller fiktiva eller helt otillräckligt anknutna personer?!

Vad kan vi då dra för slutsatser av att så många personer felaktigt medtagits när kriminell status med mera ska fastställas kring bikerklubbarna?

1. För att kunna komma fram till 5 693 personer så måste tvunget de uppgifter som utlämnats från polisen vara det mycket omtalade och nedhyssjade bikerregistret som upptar inte bara de aktiva inom bikerkulturen utan även samtliga partners, barn, släktingar och vänner knutna till var en person.

Bikerregistret uppfyller därmed inte lagens krav på att vara en personsamling uppbyggd kring ett brott utan utgör en åsiktsregistrering av alla personer inom bikerkulturen! Registret är med andra ord uppbyggt på exakt samma sätt som det tidigare olagligförklarade registret över romer som också bara var registrering av romer, deras partners samt barn. Det är i detta fallet således bikerregistret som institutet fått tillgång till och borde polisanmält vid ankomsten!

2. Personerna ingående i registret har ingen som helst eller helt otillräcklig anknytning till bikers och är bara redskap för att kunna kriminalisera och/eller helt horribelt uppförstora kriminaliteten inom bikerkulturen. Det tredje alternativet är att det handlar om ett falsarium på grunder som redan tidigare tillämpats av myndigheter i flera fall rörande bikerkulturen, se nedanstående länk.

Till media säger vi bara: Begär ut sifferunderlaget och granska vilket alternativ som är korrekt ovan! Gör jobbet! Gör det som ni en gång blev journalister för – granska makten och dess verktyg! Var tredje statsmakten!

Vi hänvisar här till del 1 i granskningen som visar hur myndigheter redan tidigare förstorat medlemsantal och därmed kriminaliteten inom bikerkulturen: https://payback.name/fyra-bevis-for-att-polisens-och-riksdagsledamots-falska-siffror-grundat-bikerforfoljelsen-del-1-5/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin